Bộ Xây dựng bãi bỏ loạt thủ tục liên quan phát triển đô thị

Hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng chính thức bị bãi bỏ.Bộ Xây dựng bãi bỏ loạt thủ tục liên quan phát triển đô thị

Bãi bỏ loạt thủ tục hành chính liên quan phát triển đô thị

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 960/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2021.

Theo Quyết định này, Bộ Xây dựng công bố bãi bỏ 5 thủ tục hành chính cấp Trung ương, bao gồm: Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;


Bộ Xây dựng chính thức bãi bỏ loạt thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ;

Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh;

Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt;

Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

Ngoài ra, Bộ Xây dựng bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh;

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh;

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt;

Lấy ý kiến của các sở: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh.

Loạt thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực nhà ở

Trước đó, Bộ Xây dựng có Quyết định 705 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, bất động sản.

Theo quyết định này, có 3 thủ tục hành chính ban hành mới do UBND cấp tỉnh thực hiện gồm: Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Có 1 thủ tục hành chính được thay thế, đó là lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, có 6 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, trong đó có 1 thủ tục hành chính, cấp trung ương (Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư) và 5 thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư; Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài; Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng bãi bỏ 3 thủ tục hành chính, gồm: Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Ninh Phan

Tiền phongFacebook Comments Box

30 COMMENTS

 1. Clifton RBkVKbnIFIZhdTAA 6 19 2022 buy cialis 20mg ER MCF 7 and ER MDA MB 231 human breast cancer cells seeded onto a 6 well ultra low adherent plate were treated with 1 ОјM TAM after silencing CSNK1G2, and gene targeting effect was quantified by real time PCR for CSNK1G2 Fig 3E and 3F

 2. Dive into the extraordinary world of [url=https://white-fox.fun/]white fox[/url] nicotine pouches, the perfect fusion of flavor and satisfaction!

 3. Normotim: Harnessing Lithium Ascorbate’s Power Against Depression – Normotim – The fight against depression has seen numerous advancements, including the advent of effective dietary supplements like Normotim.

 4. We sought additional information on trial methodology or actual original trial data from the corresponding authors of trials which appeared to meet the eligibility criteria if aspects of methodology were unclear, or if data were in a form unsuitable for meta analysis cialis generic best price

 5. Campbell, Roche; Annette Hasenburg, Pfizer; Dirk G viagra recreational reddit 1 cream A man wearing an Afghan army uniform shot at Americans in Sharana city the provincial capital near the governor s office, said an Afghan official, adding that two soldiers had been hit by the gunfire

 6. Экспресс-строения здания: бизнес-польза в каждой составляющей!
  В современной сфере, где моменты – финансы, объекты быстрого возвода стали решением по сути для компаний. Эти современные конструкции объединяют в себе повышенную прочность, эффективное расходование средств и ускоренную установку, что делает их отличным выбором для разных коммерческих начинаний.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Молниеносное строительство: Секунды – самое ценное в экономике, и скоро возводимые строения позволяют существенно сократить сроки строительства. Это преимущественно важно в случаях, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономия средств: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, экономические затраты на моментальные строения часто остается меньше, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это способствует сбережению денежных ресурсов и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это лучшее решение для бизнес-проектов. Они сочетают в себе быстрое строительство, экономию средств и высокую прочность, что придает им способность отличным выбором для компаний, желающих быстро начать вести бизнес и извлекать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего предстоящего предприятия!

 7. Наши мастерские предлагают вам альтернативу воплотить в жизнь ваши самые смелые и новаторские идеи в секторе внутреннего дизайна. Мы практикуем на создании штор со складками под индивидуальный заказ, которые не только подчеркивают вашему жилью неповторимый стимул, но и подчеркивают вашу уникальность.

  Наши [url=https://tulpan-pmr.ru]тюль плиссе[/url] – это сочетание изысканности и функциональности. Они делают гармонию, преобразовывают освещение и сохраняют вашу приватность. Выберите материал, цвет и декор, и мы с с радостью произведем текстильные панно, которые точно подчеркнут характер вашего внутреннего дизайна.

  Не сдерживайтесь шаблонными решениями. Вместе с нами, вы сможете создать шторы, которые будут гармонировать с вашим собственным вкусом. Доверьтесь нашей фирме, и ваш обитель станет районом, где всякий компонент проявляет вашу особенность.
  Подробнее на [url=https://tulpan-pmr.ru]http://sun-interio1.ru[/url].

  Закажите текстильные шторы со складками у нас, и ваш резиденция преобразится в оазис образа и комфорта. Обращайтесь к нам, и мы поддержим вам осуществить в жизнь ваши собственные грезы о превосходном интерьере.
  Создайте вашу собственную собственную историю интерьера с нашей командой. Откройте мир альтернатив с гардинами со складками под по индивидуальному заказу!

 8. Быстро возводимые здания: финансовая польза в каждой составляющей!
  В современном мире, где время – деньги, строения быстрого монтажа стали решением, спасающим для компаний. Эти современные сооружения комбинируют в себе высокую надежность, финансовую эффективность и быстрое строительство, что позволяет им наилучшим вариантом для разных коммерческих начинаний.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Каркас быстровозводимого здания из металлоконструкций цена[/url]
  1. Ускоренная установка: Минуты – важнейший фактор в коммерции, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно сократить сроки строительства. Это высоко оценивается в случаях, когда актуально быстро начать вести дело и начать получать доход.
  2. Бюджетность: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто уменьшается, по отношению к обычным строительным проектам. Это обеспечивает экономию средств и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]scholding.ru[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания – это отличное решение для бизнес-мероприятий. Они объединяют в себе скорость строительства, финансовую эффективность и устойчивость, что дает им возможность наилучшим вариантом для предприятий, готовых к мгновенному началу бизнеса и выручать прибыль. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, оптимальные моментальные сооружения для вашей будущей задачи!

 9. здесь можно произвести кузовной ремонт автомобиля, если он был поврежден в результате аварии или коррозии автосервис audi Все работы выполняются высококвалифицированными специалистами с использованием современных технологий и оборудования.

 10. Каждый человек приходит в этот мир для реализации своего потенциала антон винер Важно оказаться в университете, который поможет выполнить эту задачу.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here