Chốt phương án nối thông cao tốc Bắc-Nam gần 120.000 tỷ đồng

Bộ Giao thông vận tải vừa kiến nghị chốt phương án đầu tư cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 với tổng nhu cầu vốn khoảng 118.672 tỷ đồng…


Năm 2025, cơ bản hoàn thành cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Bộ Giao thông vận tải vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, 9/12 dự án thành phần dài 552 km sẽ được đầu tư trước. 3 dự án còn lại sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư trước rồi chuyển tiếp đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2030…

ĐẦU TƯ 9/12 DỰ ÁN THÀNH PHẦN THEO HÌNH THỨC PPP

Cuối tháng 8, đầu tháng 9/2021, Chính phủ trình Ủy ban Kinh tế Quốc hội thẩm tra dự án trước khi báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 vào kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra vào cuối năm 2021.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 – 2025, 9/12 dự án thành phần đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT). Tổng chiều dài 552 km, gồm các đoạn Bãi Vọt – Vũng Áng, Hà Tĩnh dài 90 km, đoạn Quảng Ngãi – Nha Trang 353 km và Cần Thơ – Cà Mau 109 km. 


Tổng nhu cầu vốn khoảng 118.672 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn từ 17 – 32 năm. Theo tính toán sơ bộ, phương án này cần mức vốn tham gia của nhà nước khoảng 61.628 tỷ đồng, tuy nhiên nhu cầu giải ngân vốn nhà nước trong giai đoạn 2021 – 2025 theo tính toán chỉ cần khoảng 49.233 tỷ đồng. Giai đoạn sau năm 2025 khoảng 12.395 tỷ đồng.

Đối với 03 dự án thành phần đoạn Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh và Vạn Ninh – Cam Lộ dài 177 km, giai đoạn 2021 – 2025 đầu tư theo hình thức đầu tư công.

Ba dự án này sẽ triển khai trước công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư với kinh phí khoảng 4.584 tỷ đồng và chuyển tiếp đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2030.

Bộ Giao thông vận tải khẳng định “trong điều kiện nguồn lực nhà nước còn khó khăn và phải cân đối cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác nên cần tính toán, xác định lộ trình đầu tư để phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực”.


Danh mục dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông có quy mô cơ bản là 6 làn xe, khu vực cửa ngõ các trung tâm kinh tế – chính trị lớn quy mô 8 – 10 làn xe, đoạn Cần Thơ – Cà Mau quy mô 4 làn xe. Tiêu chuẩn đường cao tốc với tốc độ thiết kế 80 – 120 km/h.

Căn cứ nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, kiến nghị đầu tư phân kỳ với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, đồng bộ với quy mô giai đoạn phân kỳ phần lớn các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017

Theo kết quả tính toán, với quy mô đầu tư giai đoạn phân kỳ như trên có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chí hiện đại, đồng bộ và đáp ứng nhu cầu vận tải đến khoảng năm 2045.

Theo quy định của Luật PPP, bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP, người sử dụng và Nhà nước, tạo điều kiện để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thu hồi vốn và có lợi nhuận. Mức giá, phí dịch vụ của Dự án cơ bản phù hợp với mức giá, phí dịch vụ Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14.


Sơ bộ mức giá, phí dịch vụ. Thời gian thu phí hoàn vốn từ 17 – 32 năm.

KẾT CẤU HẠ TẦNG VẪN LÀ “LỰC CẢN”

Sau hơn 16 năm kể từ thời điểm xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đầu tiên vào năm 2004, đến nay, cả nước mới có khoảng 1.163 km đưa vào khai thác, tương ứng 18% so với quy hoạch, tốc độ xây dựng bình quân 74 km/năm, chỉ bằng 1,5% tốc độ phát triển đường cao tốc của Trung Quốc trong giai đoạn vừa qua.

Theo Bộ Giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông đã có bước phát triển mạnh, một số công trình trọng điểm đã được đầu tư đưa vào khai thác, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế.


“Hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng vẫn chưa đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đặc biệt là các công trình trọng điểm, có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội chưa kịp thời đầu tư, khai thác đồng bộ”.

Bộ Giao thông vận tải.

Đồng thời, chưa hoàn thành mục tiêu “đến năm 2020 hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 2.000 km đường cao tốc” theo Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đạt 48%.

Việc triển khai đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc chưa được hợp lý, phân bổ chưa hài hòa giữa các vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực và vùng khó khăn.

Theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCR) của Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2019, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng thêm 10 bậc so với năm 2018, xếp hạng thứ 67/141 nền kinh tế.

Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực ASEAN, năng lực cạnh tranh của Việt Nam vẫn chỉ đứng thứ 7/12 quốc gia. Đặc biệt, chỉ số về kết cấu hạ tầng đường bộ còn thấp. Cụ thể, chỉ số về kết nối đường bộ đứng thứ 104/141 quốc gia, chỉ số về chất lượng đường bộ đứng thứ 103/141 quốc gia. Chỉ số này cho thấy, hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là lĩnh vực giao thông đường bộ chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đáng chú ý, giai đoạn 2016 – 2020, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông theo Nghị quyết số 52 với tổng chiều dài 654 km, chia thành 11 dự án thành phần.

Cập nhật thông tin về tình hình 11 dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, Bộ Giao thông vận tải cho biết triển khai thi công 6 dự án thành phần trong tổng số 8 dự án thành phần đầu tư công. Đối với 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu chuyển đổi sang đầu tư công theo Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến nay, đã hoàn thành đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Đối với 03 dự án đầu tư theo phương thức PPP, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã ký kết hợp đồng và khởi công trong tháng 5 năm 2021.Đoạn Nha Trang – Cam Lâm đã ký kết hợp đồng tháng 5 năm 2021, khởi công tháng 7 năm 2021. Đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo đã đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư ngày 30/7 vừa qua, triển khai dự án đầu tháng 8 năm 2021.


Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông có tổng chiều dài 2.063 km. Với vai trò là hành lang xương sống của quốc gia, việc đầu tư hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nâng cao tính cạnh tranh của quốc gia, phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ hiện đại hóa đất nước theo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã đề ra.

Hành lang vận tải trên trục Bắc – Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau, kết nối trung tâm chính trị Thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đi qua địa phận 32 tỉnh, thành phố, tác động đến 62,1% dân số, kết nối với 16/23 cảng hàng không với 91% lưu lượng hành khách, đóng góp 65,7% tổng sản phẩm trong nước.

Ánh Tuyết

VnEconomyFacebook Comments Box

214 COMMENTS

 1. Официальное изготовление дубликатов гос номеров на автомобиль [url=https://avto-dublikat.ru/]изготовление номеров на автомобиль[/url] за 10 минут восстановят номер.

 2. Компания ЗубыПро представляет профессиональные услуги по надеванию, корректировке и снятию брекет-систем https://zubypro.ru в Санкт-Петербурге.

 3. Woodworking has been a staple craft for centuries [url=https://goodmenproject.com/technology/unlocking-the-potential-of-woodworking-with-laser-cutters/]https://goodmenproject.com/technology/unlocking-the-potential-of-woodworking-with-laser-cutters/[/url] but the introduction of modern technology has brought about new advancements in the field.

 4. Vladislav Soloviev is an economic expert, analyst, and blogger Vladislav Soloviev biography born and raised in Moscow in 1973, Vladislav studied at the Moscow Institute of Technology and Management and has evolved over the years as a writer, publishing content on personal blogs and communities on social media.

 5. 2022 did not just turn out to be rich for events but rather extremely eventful Vladislav Soloviev CEO in conditions of fierce competition, an increase of resource prices and decline of buying power of the population, practically all companies experience economic difficulties.

 6. Discover the fascinating flavors of [url=https://pablo-snus.fun/]pablo snus[/url] with our handpicked selection. Join the snus revolution today!

 7. Заменим или установим линзы в фары, ремонт фар – которые увеличат яркость света и обеспечат комфортное и безопасное движение на автомобиле.

 8. Летом 2021-го года компания Bitmain выпустила новое оборудование – antminer l7 на интегральных схемах для алгоритма Scrypt.

 9. В афише концертов Москвы 24 июня значится сольный концерт Олега Шаумарова, автора хита Мы вдвоем, других песен для Максима Фадеева, Юлии Савичевой концерты 24 июня в москве и многих других звёзд российской эстрады, который пройдёт в Джем Клуб (ул. Сретенка, 11).

 10. 24 июня в афише мероприятий Москвы стоит сольный концерт Олега Шаумарова, автора хита Орлы или вороны, других музыкальных треков для Максима Фадеева, Ирины Круг концерты 24 июня 2023 и многих других звёзд российской эстрады, который пройдёт в Джем Клуб (ул. Сретенка, 11).

 11. Мы рады предложить вам изделия самых известных художественных промыслов России – подарки продажа русских сувениров — наш основной бизнес.

 12. Автосервис Шевроле в Москве обслуживает любые модели, ремонт Шевроле производит в срок, сервис шевроле, если требуется сервис Шевроле для вашей машины, то обращайтесь.

 13. Топ лучших казино, которые входят в рейтинг, самые популярные онлайн казино в 2023 году Рейтинг надежных казино с быстрыми выплатами и выгодными бонусами за регистрацию, положительными отзывами игроков и большими выигрышами.

 14. Выбор правильной биржи криптовалют может определить ваш опыт инвестирования и торговли читать От безопасности до комиссий — узнайте все

 15. MrBit oferă ocazional și rotiri gratis, nu numai ca bonus de înregistrare. Nu ai nevoie de cod promoțional MrBit România pentru a revendica ofertele, ci poți face asta direct de pe site-ul operatorului. În acest moment este disponibil un bonus de până la 2500 RON + 500 rotiri gratuite la primele 3 depuneri la MrBit, iar mai jos vei găsi informații despre condițiile de rulaj, cod bonus și ce trebuie să faci pentru a revendica promoția pe mrbit.ro. In plus, daca fac depui, poti primi pana la 3.500 lei + 425 de rotiri gratuite la primele 4 depuneri. MrBit oferă ocazional și rotiri gratis, nu numai ca bonus de înregistrare. Nu ai nevoie de cod promoțional MrBit România pentru a revendica ofertele, ci poți face asta direct de pe site-ul operatorului. Cu siguranță ai auzit de mult râvnitele Magic Jackpot 20 rotiri! Acum, primești 50 de rotiri gratuite fără depunere la Magic Jackpot bonus fara depunere, îndată ce te înregistrezi și îți validezi contul! Simplu și rapid, nu-i așa? 
  http://www.shinaip.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=19130
  La ora actuală există mai multe tipuri de ruletă. Există ruleta americană, care se joacă de regulă în SUA, există ruleta Europeană, pe care o întâlnești la cazinourile din Europa și ruleta franceză, pe care o găsești de regulă în Franța. Cazinourile online oferă toate aceste variante sub forma de jocuri video. Dacă vrei să joci cu dealeri live este disponibilă doar varianta europeană. Nu, cele mai multe cazinouri online din România oferă posibilitatea utilizatorilor săi să joace direct în interfața browserului jocuri cu ruleta online gratis. Ruleta gratis online este perfectă pentru cei care vor să își înceapă aventura fără să facă vreun depozit. Dacă reușești să faci cele mai bune combinații, cu siguranța vei câștiga. Cel mai important este să te bucuri de timpul petrecut jucând ruletă online. Dacă te plictisești să pariezi singur, te poți juca cu prietenii. Alege să îți pui la încercare abilitățile de jucător și distrează-te cu jocurile de ruletă online!

 16. Разрешение на строительство — это государственный запись, предоставляемый авторизованными органами государственной власти или субъектного самоуправления, который допускает начать стройку или исполнение строительного процесса.
  Разрешение на место строительства устанавливает нормативные принципы и регламенты к строительным операциям, включая предусмотренные виды работ, допустимые материалы и подходы, а также включает строительные стандарты и комплексы безопасности. Получение разрешения на строительные операции является обязательным документов для строительной сферы.

 17. To presume from verified scoop, dog these tips:

  Look in behalf of credible sources: https://yanabalitour.com/wp-content/pgs/?what-happened-to-anna-on-fox-news.html. It’s eminent to ensure that the report roots you are reading is worthy and unbiased. Some examples of reputable sources include BBC, Reuters, and The Different York Times. Review multiple sources to get back at a well-rounded understanding of a discriminating statement event. This can support you carp a more ended facsimile and avoid bias. Be aware of the position the article is coming from, as flush with good report sources can be dressed bias. Fact-check the dirt with another source if a scandal article seems too lurid or unbelievable. Forever be persuaded you are reading a fashionable article, as news can substitute quickly.

  By means of following these tips, you can become a more aware of rumour reader and better understand the everybody everywhere you.

 18. Totally! Declaration information portals in the UK can be crushing, but there are numerous resources available to help you think the unexcelled in unison for you. As I mentioned before, conducting an online search for https://lodgenine.co.uk/art/jennifer-griffin-s-age-fox-news-anchor-s-birthdate.html “UK news websites” or “British intelligence portals” is a pronounced starting point. Not only purposefulness this grant you a encyclopaedic list of report websites, but it intention also provender you with a improved brainpower of the current communication view in the UK.
  Aeons ago you secure a file of imminent story portals, it’s powerful to estimate each sole to choose which richest suits your preferences. As an benchmark, BBC Dispatch is known benefit of its intention reporting of news stories, while The Guardian is known pro its in-depth criticism of bureaucratic and group issues. The Self-governing is known for its investigative journalism, while The Times is known in search its business and wealth coverage. By concession these differences, you can choose the news portal that caters to your interests and provides you with the news you want to read.
  Additionally, it’s usefulness all things local expos‚ portals with a view specific regions within the UK. These portals produce coverage of events and good copy stories that are applicable to the область, which can be especially utilitarian if you’re looking to keep up with events in your close by community. In behalf of exemplar, municipal communiqu‚ portals in London number the Evening Pier and the Londonist, while Manchester Evening Scuttlebutt and Liverpool Repercussion are in demand in the North West.
  Comprehensive, there are tons tidings portals accessible in the UK, and it’s important to do your experimentation to unearth the joined that suits your needs. Sooner than evaluating the different news programme portals based on their coverage, dash, and editorial angle, you can select the song that provides you with the most related and captivating news stories. Meet success rate with your search, and I ambition this information helps you come up with the correct news portal for you!

 19. Быстромонтируемые здания – это новейшие строения, которые различаются громадной быстротой возведения и мобильностью. Они представляют собой сооруженные объекты, состоящие из заранее выделанных составных частей или узлов, которые могут быть быстрыми темпами смонтированы на пункте застройки.
  Быстровозводимые здания из металлоконструкций и сэндвич панелей владеют гибкостью также адаптируемостью, что дает возможность просто менять и переделывать их в соответствии с потребностями заказчика. Это экономически эффективное а также экологически надежное решение, которое в последние годы приобрело маштабное распространение.

 20. The game progression is also noteworthy, letting you sign new players, purchase uniforms, and ultimately build a stadium dedicated to your soccer club. It actually has a lot of content and achievement for players to explore and enjoy despite its technical restrictions. More than the skills needed to win every game, it also has a strategic aspect in building your team or securing the players you want for your team. FIFA Mobile Soccer is the mobile version of the popular FIFA football game, and it is free to download from the Play Store for Android users. It is arguably the most popular soccer game on mobile. Coins can be earned during gameplay or gained by watching videos, but can also be bought in packs ranging from $1.99 – $54.99. The Dream League Soccer Kits 2023-24 – If you are a football fan then you will be familiar with the famous Dream League Soccer game for Android and iOS devices. This entertaining football game is developed and published by First Touch Games known for developing the FTS series.
  http://www.fshrental.com/yc5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=36703
  Hacked Arcade Games Our users add Hacked Games and ArcadePreHacks daily to help you win playing your favourite  We provide the best and original arcade pre-hacks and hacked games and don’t just steal them from other sites. All our hacked games are guaranteed to work and viruses free unlike some of our competitors. So support us, we add the Arcade Pre Hacks here first and we are the number one hacked game site on the internet.  Spoiler alert. These are the answers for the first 10 questions: Spoiler alert. These are the answers for the first 10 questions: Flash, now emulated using Ruffle. You can browse our free Flash games for over 600 titles now playable without the need for Flash. Hacked Arcade Games Our users add Hacked Games and ArcadePreHacks daily to help you win playing your favourite  We provide the best and original arcade pre-hacks and hacked games and don’t just steal them from other sites. All our hacked games are guaranteed to work and viruses free unlike some of our competitors. So support us, we add the Arcade Pre Hacks here first and we are the number one hacked game site on the internet. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here