Chủ động đa dạng nguồn vốn cho hạ tầng

Theo báo cáo của Sở GTVT, những năm qua, TP đã tập trung, ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông , nhưng nguồn vốn ngân sách TP đầu tư còn thấp so với nhu cầu thực tế, dẫn đến tiến độ thực hiện chưa đáp ứng quy hoạch, kế hoạch đề ra.

Cụ thể, trong giai đoạn 2016 – 2020, kể từ năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020), tỷ lệ phân chia nguồn thu cho ngân sách TP giảm từ 23% xuống còn 18%, trong khi nhu cầu vốn để chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và nhu cầu kinh phí để đảm bảo các chính sách, chế độ ngày càng tăng. Mặt khác, ngân sách T.Ư chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP còn chậm so với kế hoạch.


Nhiều dự án trọng điểm của TP.HCM lo hụt vốn. Ảnh: Độc Lập

Mặt khác, việc huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước cũng còn nhiều hạn chế và khó khăn nhất định. Cụ thể, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với các chính sách ưu đãi về vốn vay (lãi suất và thời gian trả vốn và lãi vay) đang dần bị thu hẹp lại do sự tăng trưởng về kinh tế và thu nhập bình quân đầu người. Thời gian qua, việc triển khai thu hút vốn đầu tư cho các dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP) chủ yếu thông qua các hình thức hợp đồng BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao), BT (xây dựng – chuyển giao) cũng gặp nhiều vướng mắc về pháp lý.

Loạt dự án trọng điểm của TP.HCM cũng “ế” khi kêu gọi đầu tư nước ngoài. Theo báo cáo của UBND TP, trong số 11 dự án thuộc Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài đến năm 2020 trên địa bàn TP, chỉ có 1 dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế đã có nhà đầu tư nước ngoài (Công ty Berjaya Leisure (Cayman) Ltd) tham gia thực hiện. Còn lại 10/11 dự án vẫn chưa nhà đầu tư nào quan tâm. Trong đó, có tới 8 dự án giao thông gồm dự án Xây dựng nhà ga hành khách xe buýt tại Chợ Lớn hiện hữu; 3 dự án đường tuyến số 1, 2, 3; 2 tuyến tàu điện 1 ray (monorail) số 2 và số 3; Tuyến xe điện mặt đất số 1; Tuyến đường sắt đô thị (metro) số 6.

TS Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn giao thông đô thị TP.HCM, cho rằng với nhu cầu vốn để phát triển cơ sở hạ tầng của TP.HCM, T.Ư có cấp bao nhiêu cũng không đủ. Vì thế, TP phải chủ động bù bằng rất nhiều cấu trúc đầu tư khác để huy động được các nguồn vốn. Trong đó, nên đẩy mạnh các hình thức PPP bằng cách xã hội hóa tối đa các dự án hạ tầng giao thông.

Theo ông Nam, để doanh nghiệp tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn vào các dự án hạ tầng thì dự án phải “ngon”. Trong các dự án hạ tầng hiện nay, phần giải phóng mặt bằng rất khó khăn. “Nên chăng, TP.HCM cần thay đổi cách làm, có thể phát triển quỹ đất để lo phần đền bù giải phóng mặt bằng trước, sau đó mới kêu gọi đầu tư dự án”, ông Nam gọi ý.

Liên quan vấn đề ngân sách đâu để hỗ trợ giải phóng mặt bằng, TS Lương Hoài Nam đánh giá tài sản lớn nhất của TP.HCM hiện nay là đất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quỹ đất chưa được khai thác hiệu quả. Đơn cử, hơn 50% đất hiện nay là đất nông nghiệp, nhưng chỉ tạo ra 0,8% giá trị kinh tế. Loại hình đất này nếu chưa chuyển đổi mục đích thì cũng không dùng được cho phát triển hạ tầng hay phát triển bất động sản. “Không mạnh dạn áp dụng cơ chế, chính sách mới thì sẽ mãi bế tắc trong bài toán phát triển giao thông”, vị này nhấn mạnh.

H.Mai

Thanh niênFacebook Comments Box

560 COMMENTS

 1. Low rates of angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blocker use by the HFrEF patients 19 in our cohort were predominantly related to previous intolerance, which is known to be an additional marker of more severe disease 20 viagra connect near me However, responses were not influenced by socially desirable responding

 2. Официальное изготовление дубликатов гос номеров на автомобиль [url=https://avto-dublikat.ru/]изготовление номеров на автомобиль[/url] за 10 минут восстановят номер.

 3. I just want to say to everyone that it always does the trick. Every time I order from here actually just had to comment and give y’all some feedback on y’all great services which includes the ordered products and anyway about 5-10 days to arrive.
  authentic louis vuitton outlet

 4. I received my bag yesterday and it could be They look and feel great including I’m so pleased with my purchase situation Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

 5. I received my bag yesterday nicely They look and feel great particularly the I’m so pleased with my purchase in any event Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

 6. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. and even the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. including I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. no matter what what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale

 7. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. in addition the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. much I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. situation what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  authentic cheap jordans

 8. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. quite possibly the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. for example I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. you ultimately choose what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans

 9. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. properly the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. for instance I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. manner in which what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes

 10. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. perhaps the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. including the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. you ultimately choose what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale

 11. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or possibly a the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. most notably the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. direction what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans

 12. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. as well the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. the same as I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for men

 13. I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or else I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. for instance I will definitely be purchasing more items in the future. you ultimately choose It has been a pleasure.
  cheap jordan shoes for sale

 14. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. quite possibly A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. like Very fast shipping. an invaluable You guys have a loyal customer.
  buy cheap jordans

 15. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. including the Very fast shipping. direction You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for men

 16. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. along with A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. including Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  cheap retro jordans

 17. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or even A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. as good as the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap jordan shoes

 18. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. nicely A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. themselves Very fast shipping. anyway You guys have a loyal customer.
  cheap jordans

 19. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. also known as A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. similar to Very fast shipping. no matter what You guys have a loyal customer.
  jordans for cheap

 20. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or sometimes A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. such as the Very fast shipping. anyway You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for sale

 21. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. potentially A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. as good as the Very fast shipping. an invaluable You guys have a loyal customer.
  cheap jordans online

 22. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. in addition A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. like Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  http://www.cheapretrojordansshoes.com

 23. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. along with A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. similar to Very fast shipping. blue jays You guys have a loyal customer.
  cheap jordans

 24. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or just A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. choose the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap jordans online

 25. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. aka A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. themselves Very fast shipping. regardless You guys have a loyal customer.
  cheap jordans online

 26. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. in addition many people said it was good, so I ordered one and they were delivered to my doorstep before I had time to buy clothes to match. significantly Very fast shipping. no matter what You guys have a loyal customer.
  cheap louis vuitton

 27. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. alternatively many people said it was good, so I ordered one and they were delivered to my doorstep before I had time to buy clothes to match. for example Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  original louis vuittons outlet

 28. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or maybe many people said it was good, so I ordered one and they were delivered to my doorstep before I had time to buy clothes to match. such as the Very fast shipping. situation You guys have a loyal customer.
  cheap louis vuitton online

 29. Discover the innovative world of [url=https://zyn.gay/]zyn[/url], a leader in nicotine pouches. Offering a unique blend of flavors and a superior nicotine experience, Zyn is truly a revolution in the industry.

 30. Join us at [url=https://zyn1.gay/]zyn[/url], where we embrace diversity and inclusivity with our unique nicotine pouches. Experience the taste of freedom and love with Zyn1.

 31. Embark on a journey of taste and satisfaction with [url=https://killapods.eu/product-category/nicopods/lyft/]LYFT Nicotine Pouches[/url]. Discover a world of flavor variety!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here