Chủ động đa dạng nguồn vốn cho hạ tầng

Theo báo cáo của Sở GTVT, những năm qua, TP đã tập trung, ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông , nhưng nguồn vốn ngân sách TP đầu tư còn thấp so với nhu cầu thực tế, dẫn đến tiến độ thực hiện chưa đáp ứng quy hoạch, kế hoạch đề ra.

Cụ thể, trong giai đoạn 2016 – 2020, kể từ năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020), tỷ lệ phân chia nguồn thu cho ngân sách TP giảm từ 23% xuống còn 18%, trong khi nhu cầu vốn để chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và nhu cầu kinh phí để đảm bảo các chính sách, chế độ ngày càng tăng. Mặt khác, ngân sách T.Ư chi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP còn chậm so với kế hoạch.


Nhiều dự án trọng điểm của TP.HCM lo hụt vốn. Ảnh: Độc Lập

Mặt khác, việc huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước cũng còn nhiều hạn chế và khó khăn nhất định. Cụ thể, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với các chính sách ưu đãi về vốn vay (lãi suất và thời gian trả vốn và lãi vay) đang dần bị thu hẹp lại do sự tăng trưởng về kinh tế và thu nhập bình quân đầu người. Thời gian qua, việc triển khai thu hút vốn đầu tư cho các dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP) chủ yếu thông qua các hình thức hợp đồng BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao), BT (xây dựng – chuyển giao) cũng gặp nhiều vướng mắc về pháp lý.

Loạt dự án trọng điểm của TP.HCM cũng “ế” khi kêu gọi đầu tư nước ngoài. Theo báo cáo của UBND TP, trong số 11 dự án thuộc Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài đến năm 2020 trên địa bàn TP, chỉ có 1 dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế đã có nhà đầu tư nước ngoài (Công ty Berjaya Leisure (Cayman) Ltd) tham gia thực hiện. Còn lại 10/11 dự án vẫn chưa nhà đầu tư nào quan tâm. Trong đó, có tới 8 dự án giao thông gồm dự án Xây dựng nhà ga hành khách xe buýt tại Chợ Lớn hiện hữu; 3 dự án đường tuyến số 1, 2, 3; 2 tuyến tàu điện 1 ray (monorail) số 2 và số 3; Tuyến xe điện mặt đất số 1; Tuyến đường sắt đô thị (metro) số 6.

TS Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn giao thông đô thị TP.HCM, cho rằng với nhu cầu vốn để phát triển cơ sở hạ tầng của TP.HCM, T.Ư có cấp bao nhiêu cũng không đủ. Vì thế, TP phải chủ động bù bằng rất nhiều cấu trúc đầu tư khác để huy động được các nguồn vốn. Trong đó, nên đẩy mạnh các hình thức PPP bằng cách xã hội hóa tối đa các dự án hạ tầng giao thông.

Theo ông Nam, để doanh nghiệp tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn vào các dự án hạ tầng thì dự án phải “ngon”. Trong các dự án hạ tầng hiện nay, phần giải phóng mặt bằng rất khó khăn. “Nên chăng, TP.HCM cần thay đổi cách làm, có thể phát triển quỹ đất để lo phần đền bù giải phóng mặt bằng trước, sau đó mới kêu gọi đầu tư dự án”, ông Nam gọi ý.

Liên quan vấn đề ngân sách đâu để hỗ trợ giải phóng mặt bằng, TS Lương Hoài Nam đánh giá tài sản lớn nhất của TP.HCM hiện nay là đất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quỹ đất chưa được khai thác hiệu quả. Đơn cử, hơn 50% đất hiện nay là đất nông nghiệp, nhưng chỉ tạo ra 0,8% giá trị kinh tế. Loại hình đất này nếu chưa chuyển đổi mục đích thì cũng không dùng được cho phát triển hạ tầng hay phát triển bất động sản. “Không mạnh dạn áp dụng cơ chế, chính sách mới thì sẽ mãi bế tắc trong bài toán phát triển giao thông”, vị này nhấn mạnh.

H.Mai

Thanh niênFacebook Comments Box

3242 COMMENTS

 1. Low rates of angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blocker use by the HFrEF patients 19 in our cohort were predominantly related to previous intolerance, which is known to be an additional marker of more severe disease 20 viagra connect near me However, responses were not influenced by socially desirable responding

 2. Официальное изготовление дубликатов гос номеров на автомобиль [url=https://avto-dublikat.ru/]изготовление номеров на автомобиль[/url] за 10 минут восстановят номер.

 3. I just want to say to everyone that it always does the trick. Every time I order from here actually just had to comment and give y’all some feedback on y’all great services which includes the ordered products and anyway about 5-10 days to arrive.
  authentic louis vuitton outlet

 4. I received my bag yesterday and it could be They look and feel great including I’m so pleased with my purchase situation Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

 5. I received my bag yesterday nicely They look and feel great particularly the I’m so pleased with my purchase in any event Thank you for the bag and it was a pleasure doing business with you guys.

 6. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. and even the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. including I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. no matter what what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale

 7. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. in addition the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. much I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. situation what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  authentic cheap jordans

 8. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. quite possibly the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. for example I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. you ultimately choose what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans

 9. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. properly the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. for instance I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. manner in which what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordan shoes

 10. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. perhaps the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. including the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. you ultimately choose what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for sale

 11. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. or possibly a the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. most notably the I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. direction what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap retro jordans

 12. I’m always looking for web sites that sell real jordans. I’ve purchased several jordans over the last year. as well the jordans are always perfect, the shipping time is very prompt, and the communication is excellent. the same as I highly recommend this site to anyone who’s looking for real jordans. blue jays what I especially like it is the information they have on their Release Dates page. This really helps me stay in tune with what’s going on in the world of jordans.
  cheap jordans for men

 13. I received my jordans yesterday. This is the first time ordering shoes from this website and I am definitely satisfied with them. or else I would give this website a 20 on a scale from 1-10 and would certainly recommend this site to all. for instance I will definitely be purchasing more items in the future. you ultimately choose It has been a pleasure.
  cheap jordan shoes for sale

 14. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. quite possibly A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. like Very fast shipping. an invaluable You guys have a loyal customer.
  buy cheap jordans

 15. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. including the Very fast shipping. direction You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for men

 16. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. along with A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. including Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  cheap retro jordans

 17. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or even A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. as good as the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap jordan shoes

 18. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. nicely A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. themselves Very fast shipping. anyway You guys have a loyal customer.
  cheap jordans

 19. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. also known as A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. similar to Very fast shipping. no matter what You guys have a loyal customer.
  jordans for cheap

 20. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or sometimes A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. such as the Very fast shipping. anyway You guys have a loyal customer.
  cheap jordans for sale

 21. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. potentially A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. as good as the Very fast shipping. an invaluable You guys have a loyal customer.
  cheap jordans online

 22. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. in addition A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. like Very fast shipping. you ultimately choose You guys have a loyal customer.
  http://www.cheapretrojordansshoes.com

 23. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. along with A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. similar to Very fast shipping. blue jays You guys have a loyal customer.
  cheap jordans

 24. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or just A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. choose the Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  cheap jordans online

 25. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. aka A lot of people said good things, so I ordered a pair and they were delivered to my door before I could even buy clothes to go with the sneakers. themselves Very fast shipping. regardless You guys have a loyal customer.
  cheap jordans online

 26. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. in addition many people said it was good, so I ordered one and they were delivered to my doorstep before I had time to buy clothes to match. significantly Very fast shipping. no matter what You guys have a loyal customer.
  cheap louis vuitton

 27. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. alternatively many people said it was good, so I ordered one and they were delivered to my doorstep before I had time to buy clothes to match. for example Very fast shipping. in any event You guys have a loyal customer.
  original louis vuittons outlet

 28. This site is the truth. I’m always on checking release dates, but I never bought from this site. or maybe many people said it was good, so I ordered one and they were delivered to my doorstep before I had time to buy clothes to match. such as the Very fast shipping. situation You guys have a loyal customer.
  cheap louis vuitton online

 29. Discover the innovative world of [url=https://zyn.gay/]zyn[/url], a leader in nicotine pouches. Offering a unique blend of flavors and a superior nicotine experience, Zyn is truly a revolution in the industry.

 30. Join us at [url=https://zyn1.gay/]zyn[/url], where we embrace diversity and inclusivity with our unique nicotine pouches. Experience the taste of freedom and love with Zyn1.

 31. Embark on a journey of taste and satisfaction with [url=https://killapods.eu/product-category/nicopods/lyft/]LYFT Nicotine Pouches[/url]. Discover a world of flavor variety!

 32. يمكن للعملاء الاعتماد على الخبرة الفنية لمصنع إيليت بايب Elite Pipeودعم العملاء المخصص لمساعدتهم في اختيار التركيبات الأنسب لاحتياجاتهم الخاصة.

 33. Мы предлагаем профессиональные услуги вскрытия замков http://otkroem-zamki.ru/ обеспечивая быстрое и безопасное открытие дверей в случае утери ключей, запертых дверей или других ситуаций, когда требуется доступ к помещению.

 34. The Elitepipe Plastic Factory in Iraq serves as a catalyst for infrastructure development, providing the market with superior HDPE, uPVC pipes, and fittings that contribute to the growth and success of various sectors. Elitepipe Plastic Factory

 35. certified canadian international pharmacy [url=http://canadianpharm.pro/#]certified online pharmacy canada[/url] canadian pharmacies online

 36. Unlock Positivity with Normotim and Lithium Ascorbate: Winning the Battle Against the Blues normotim effect, lithium: Often found in nature, it has shown to support brain health. Research suggests it might promote brain cell resilience.

 37. The Elitepipe Plastic Factory in Iraq serves as a catalyst for infrastructure development, providing the market with superior HDPE, uPVC pipes, and fittings that contribute to the growth and success of various sectors. Elitepipe Plastic Factory

 38. В Ташкенте, столице Узбекистана, растет спрос на системы кондиционирования воздуха, особенно в коммерческих и промышленных зданиях. Системы вентиляции в Узбекистане Одним из важных компонентов таких систем является чиллер фанкойл – устройство, которое обеспечивает охлаждение и регулировку температуры в помещении.

 39. Помогаем людям с легочными и сердечными заболеваниями снимать приступы удушья и облегчать общую симптоматику заболевания чем отличается маска от ивл помогаем близким больных людей, потерявших способность самостоятельно передвигаться, проявить заботу.

 40. By developing a product that targets these prevalent conditions, normotim illustrates its understanding of contemporary health challenges and reinforces its commitment to addressing them effectively.

 41. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any tips and hints for rookie blog writers? I’d certainly appreciate it.

 42. Excellent blog here! Additionally your website lots up very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink for your host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol

 43. The actual] Link in Bio feature possesses immense value for all Facebook and also Instagram users because [url=https://linkinbioskye.com]link in bio[/url] offers a solitary clickable hyperlink in the the individual’s profile that actually leads users to the external to the site websites, blog site publications, goods, or even any type of desired for location. Examples of the websites providing Link in Bio solutions involve which often provide modifiable destination pages of content to actually consolidate several hyperlinks into a single one particular accessible and user friendly destination. This functionality becomes especially for essential for the companies, social media influencers, and content authors seeking to promote their specific for content material or drive their traffic to the site towards relevant URLs outside the platform the very platform. With all limited to alternatives for actionable links inside posts, having a a lively and also up-to-date Link in Bio allows for users to curate their very own online in presence in the site effectively for and even showcase the the most recent announcements for, campaigns to, or possibly important in updates to.The very Link in Bio function maintains vast significance for Facebook and also Instagram platform users since offers an solitary clickable link inside the member’s profile page that really guides users into external to the site sites, blogging site posts, goods, or possibly any kind of desired to place. Examples of such online sites supplying Link in Bio services comprise that supply adjustable landing page pages of content to effectively combine several connections into one particular accessible to all and even easy-to-use location. This functionality becomes actually especially to vital for all companies, influencers, and also content pieces creators seeking to effectively promote the specific content material or perhaps drive the web traffic to the relevant to the URLs outside of the very platform’s.
  With the limited for options for all actionable connections inside the posts, having an active and even up-to-date Link in Bio allows a users of the platform to really curate their own online presence in the platform effectively and also showcase the the most recent announcements to, campaigns for, or important updates to.

 44. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & help different customers like its aided me. Great job. Это сообщение отправлено с сайта https://ru.gototop.ee/

 45. My brother suggested I may like this website.
  He was totally right. This post truly made my day.
  You can not imagine just how a lot time I had spent for this info!
  Thanks!

 46. Cross-Platform Compatibility: CandyMail.org offers seamless compatibility across multiple platforms, including web browsers, mobile devices, and desktop applications. This versatility allows users to access their anonymous email accounts from anywhere, at any time, enhancing convenience and flexibility.

 47. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four
  emails with the same comment. There has to be a way you are able
  to remove me from that service? Many thanks!

 48. Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog.
  You have some really good posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d
  absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to
  mine. Please send me an e-mail if interested.
  Thank you!

 49. I every time emailed this blog post page to all my associates, for the reason that if like to read it afterward my
  contacts will too.