Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Đất đai phải đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quá trình soạn thảo Luất Đất đai (sửa đổi) vừa phải khắc phục tình trạng luật ống, luật khung, vừa khắc phục tình trạng chưa đủ rõ đã chốt cứng trong luật, dẫn tới tuổi thọ luật ngắn…


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo về việc triển khai xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) – Ảnh: Quochoi.vn

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 19/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai hiện nay. Một phần nguyên nhân của việc này là hệ thống pháp luật còn bất cập, thiếu đồng bộ, chưa theo kịp diễn biến thực tế và yêu cầu phát triển của đất nước, cũng như việc triển khai chính sách, pháp luật về đất đai chưa hiệu quả. 

Do đó, buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội với Bộ Tài nguyên – Môi trường cùng các cơ quan liên quan của Quốc hội, các Bộ, ngành nhằm xem xét những định hướng lớn trong việc sửa đổi Luật Đất đai, tiếp tục hiện thực hóa quyết tâm của Quốc hội nâng cao chất lượng lập pháp bằng việc vào cuộc từ sớm, từ xa, chủ động đồng hành sát sao với Chính phủ trong nâng cao chất lượng luật, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển.

9 ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo về việc triển khai xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) – Ảnh: Quochoi.vn

Theo Kế hoạch số 24-KH/BCĐ ngày 20/4/2021 của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai (Nghị quyết 19), Đảng đoàn Quốc hội được Trung ương giao nhiệm vụ chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; đồng thời rà soát, hoàn thiện các đạo luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện trong phạm vi cả nước.

Mới đây, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã quyết định đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến lần một tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), cho ý kiến lần hai tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Báo cáo về việc triển khai xây dựng dự án luật tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, song song với quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương, Chính phủ đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo để tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). Tới nay, cơ bản các bộ, ngành và địa phương đều tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên Môi trường để cập nhật và hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai, đồng thời với hoàn thiện các chính sách cụ thể của dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Trên cơ sở Nghị quyết 19 của Trung ương, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nêu 9 định hướng sửa đổi Luật Đất đai 2013: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng; giá đất; tài chính đất đai; quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận; quyền của người sử dụng đất và chế độ sử dụng đất.

Bộ đang tiếp tục xây dựng phiếu xin ý kiến gửi các ban cán sự Đảng và 63 địa phương để hoàn thiện tổng kết thi hành Luật và có cơ sở hoàn thiện định hướng chính sách của Luật.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho biết Bộ sẽ tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số địa phương, với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức quốc tế (WB, ADB…) về các nội dung dự thảo báo cáo tổng kết, báo cáo đề xuất đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; học tập kinh nghiệm quốc tế về quản lý đất đai ở các nước phát triển, cũng như các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ sẽ bám sát quá trình tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW để phối hợp chặt chẽ với các bên nghiên cứu, xây dựng các nội dung của dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với nội dung dự thảo Luật; tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của pháp luật; tổ chức truyền thông chủ động về những chủ trương định hướng lớn trong suốt quá trình sửa đổi Luật để tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC MINH BẠCH

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Luật Đất đai giữ vị trí trung tâm trong hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai, có tầm quan trọng đặc biệt, phạm vi tác động rất rộng, tính chất phức tạp và rất khó, rất chuyên sâu. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Đất đai là nhiệm vụ lập pháp trọng tâm của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XV. Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, Chủ tịch Quốc hội đặt ra một số yêu cầu cần quán triệt xuyên suốt quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai.

Trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành chức năng tham mưu cho Chính phủ rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập, có liên quan đến chồng chéo trong pháp luật về đất đai và xác định cả những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong tổ chức, thực thi để có phương án xử lý phù hợp.

“Đặc biệt phải có giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, chuyển sang nền hành chính phục vụ hiện đại, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm về thúc đẩy các giao dịch quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản công khai, minh bạch và lành mạnh, giải quyết hiệu quả tình trạng lãng phí, thất thoát, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai; đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất, nhất là đối với người được Nhà nước giao đất nông nghiệp; đảm bảo đời sống việc làm cho người bị thu hồi đất”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Cơ bản nhất trí với với kế hoạch triển khai tiếp theo mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quá trình soạn thảo vừa phải khắc phục tình trạng luật ống, luật khung, vừa khắc phục tình trạng chưa đủ rõ đã chốt cứng trong luật, dẫn tới tuổi thọ luật ngắn.

Với 9 định hướng sửa đổi nội dung của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị không xác định “cứng” 9 nội dung này, mà trong quá trình đánh giá thực tiễn có thể xuất hiện nhiều nội dung khác cần chỉnh sửa và sẵn sàng bổ sung.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục rà soát, nghiên cứu các nhóm vấn đề cần sửa đổi, tiếp thu tối đa ý kiến tại cuộc làm việc.

“Không nên câu nệ có mấy nhóm chính sách mà trên cơ sở tổng kết, đánh giá, nghiên cứu thực tế chúng ta có thể báo cáo Quốc hội điều chỉnh, quan trọng nhất là nội hàm của các nhóm chính sách đề xuất sửa đổi như thế nào để tạo chuyển biến căn bản, căn cơ cho việc quản lý, sử dụng đất đai sau khi sửa đổi luật. Tinh thần là tập trung sửa những vấn đề đã rõ, đã chín muồi, những vấn đề chưa đủ rõ thì có thể thí điểm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo về việc triển khai xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) – Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, thực chất về các nội dung sửa đổi Luật Đất đai. 

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý không để xảy ra tình trạng chưa “chín kỹ” mà vẫn trình sửa đổi hay bổ sung thì Luật sẽ không đi được vào cuộc sống. Quan trọng nhất là phải tạo được tính căn cơ trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. 

“Đây là cơ hội rất lớn để sửa đổi luật, nhất là luật quan trọng như Luật Đất đai, nên phải tạo ra những chuyển biến căn bản, căn cơ cho việc quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên đặc biệt quan trọng này”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Quang Trung

VnEconomyFacebook Comments Box

159 COMMENTS

 1. Travel to the distant realms of the [url=https://velo1.space/]velo[/url] universe on our site. Our diverse selection promises an interstellar journey for your taste buds!

 2. Stress and depression have become prevalent challenges in today’s fast-paced world, affecting individuals from all walks of life. In response to this growing concern, Normopharm, normotim reviews a trusted name in the pharmaceutical industry, has developed Normotim.

 3. The actual Link in Bio attribute maintains tremendous importance for all Facebook along with Instagram members as it https://steemit.com/linkinbio/@kasinoid/the-power-of-link-in-bio-maximizing-your-online-presence
  gives a unique actionable linkage inside an person’s account which leads guests to the external online sites, blog site publications, products, or perhaps any type of wanted spot. Samples of the online sites supplying Link in Bio offerings include that offer adjustable landing pages of content to actually combine several connections into one single accessible to everyone and furthermore user-friendly location. This capability becomes really especially essential for every organizations, influencers in the field, and even content pieces creators looking for to really promote their specifically content material or possibly drive the web traffic into relevant to the URLs outside of the particular platform’s. With the limited for options for every interactive hyperlinks inside posts, having an a and also up-to-date Link in Bio allows users of the platform to actually curate the their particular online to presence effectively and even showcase the latest announcements to, campaigns in, or even important to updates.This Link in Bio characteristic keeps vast importance for both Facebook along with Instagram users since offers one single clickable hyperlink in the a member’s personal profile which directs users to the external webpages, blog site publications, products or services, or even any desired to place. Examples of such websites giving Link in Bio services involve which usually provide adjustable arrival webpages to actually combine various connections into one one particular accessible to everyone and even user-friendly place. This particular feature becomes especially to vital for companies, influencers in the field, and also content creators of these studies trying to find to effectively promote specific to content items or even drive a traffic flow towards relevant to the URLs outside the very platform.
  With all limited in choices for clickable connections within the posts of the site, having an an active and updated Link in Bio allows a users to curate the their particular online presence effectively to and also showcase their the newest announcements to, campaigns in, or even important in updates.

 4. best site to buy priligy are ninety mg dL or much less and one hundred twenty to one hundred forty mg dL postprandially The affected person and her partner must be instructed that meals, stress, inactivity, and hormones elevate blood glucose levels and that train and insulin lower them Women who have no medical or obstetrical contraindicting factors must be encouraged to participate in an approved exercise program, as a result of bodily exercise increases insulin receptor sensitivity

 5. Your post was so nicely-investigated which i learned a thing new with just about every paragraph. Thanks for sharing your awareness with us.

 6. Your producing is so persuasive that you simply Nearly experienced me certain to change my intellect on this subject matter. Sustain the great function!

 7. Your submit was a fantastic reminder that there’s often much more to understand. Thank you for inspiring me to help keep developing and Studying.

 8. I am amazed by the amount of investigate you set into this submit. It is obvious that you are dedicated to delivering beneficial info.

 9. Your creating is so persuasive that you choose to almost experienced me convinced to alter my intellect on this matter. Sustain the great perform!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here