Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Đất đai phải đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quá trình soạn thảo Luất Đất đai (sửa đổi) vừa phải khắc phục tình trạng luật ống, luật khung, vừa khắc phục tình trạng chưa đủ rõ đã chốt cứng trong luật, dẫn tới tuổi thọ luật ngắn…


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo về việc triển khai xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) – Ảnh: Quochoi.vn

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 19/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai hiện nay. Một phần nguyên nhân của việc này là hệ thống pháp luật còn bất cập, thiếu đồng bộ, chưa theo kịp diễn biến thực tế và yêu cầu phát triển của đất nước, cũng như việc triển khai chính sách, pháp luật về đất đai chưa hiệu quả. 

Do đó, buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội với Bộ Tài nguyên – Môi trường cùng các cơ quan liên quan của Quốc hội, các Bộ, ngành nhằm xem xét những định hướng lớn trong việc sửa đổi Luật Đất đai, tiếp tục hiện thực hóa quyết tâm của Quốc hội nâng cao chất lượng lập pháp bằng việc vào cuộc từ sớm, từ xa, chủ động đồng hành sát sao với Chính phủ trong nâng cao chất lượng luật, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển.

9 ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo về việc triển khai xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) – Ảnh: Quochoi.vn

Theo Kế hoạch số 24-KH/BCĐ ngày 20/4/2021 của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai (Nghị quyết 19), Đảng đoàn Quốc hội được Trung ương giao nhiệm vụ chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; đồng thời rà soát, hoàn thiện các đạo luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện trong phạm vi cả nước.

Mới đây, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã quyết định đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến lần một tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), cho ý kiến lần hai tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Báo cáo về việc triển khai xây dựng dự án luật tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, song song với quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương, Chính phủ đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo để tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). Tới nay, cơ bản các bộ, ngành và địa phương đều tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên Môi trường để cập nhật và hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai, đồng thời với hoàn thiện các chính sách cụ thể của dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Trên cơ sở Nghị quyết 19 của Trung ương, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nêu 9 định hướng sửa đổi Luật Đất đai 2013: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng; giá đất; tài chính đất đai; quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận; quyền của người sử dụng đất và chế độ sử dụng đất.

Bộ đang tiếp tục xây dựng phiếu xin ý kiến gửi các ban cán sự Đảng và 63 địa phương để hoàn thiện tổng kết thi hành Luật và có cơ sở hoàn thiện định hướng chính sách của Luật.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho biết Bộ sẽ tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số địa phương, với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức quốc tế (WB, ADB…) về các nội dung dự thảo báo cáo tổng kết, báo cáo đề xuất đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; học tập kinh nghiệm quốc tế về quản lý đất đai ở các nước phát triển, cũng như các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ sẽ bám sát quá trình tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW để phối hợp chặt chẽ với các bên nghiên cứu, xây dựng các nội dung của dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với nội dung dự thảo Luật; tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định của pháp luật; tổ chức truyền thông chủ động về những chủ trương định hướng lớn trong suốt quá trình sửa đổi Luật để tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC MINH BẠCH

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Luật Đất đai giữ vị trí trung tâm trong hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai, có tầm quan trọng đặc biệt, phạm vi tác động rất rộng, tính chất phức tạp và rất khó, rất chuyên sâu. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Đất đai là nhiệm vụ lập pháp trọng tâm của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XV. Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, Chủ tịch Quốc hội đặt ra một số yêu cầu cần quán triệt xuyên suốt quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai.

Trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành chức năng tham mưu cho Chính phủ rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập, có liên quan đến chồng chéo trong pháp luật về đất đai và xác định cả những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong tổ chức, thực thi để có phương án xử lý phù hợp.

“Đặc biệt phải có giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, chuyển sang nền hành chính phục vụ hiện đại, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm về thúc đẩy các giao dịch quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản công khai, minh bạch và lành mạnh, giải quyết hiệu quả tình trạng lãng phí, thất thoát, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai; đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất, nhất là đối với người được Nhà nước giao đất nông nghiệp; đảm bảo đời sống việc làm cho người bị thu hồi đất”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Cơ bản nhất trí với với kế hoạch triển khai tiếp theo mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quá trình soạn thảo vừa phải khắc phục tình trạng luật ống, luật khung, vừa khắc phục tình trạng chưa đủ rõ đã chốt cứng trong luật, dẫn tới tuổi thọ luật ngắn.

Với 9 định hướng sửa đổi nội dung của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị không xác định “cứng” 9 nội dung này, mà trong quá trình đánh giá thực tiễn có thể xuất hiện nhiều nội dung khác cần chỉnh sửa và sẵn sàng bổ sung.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục rà soát, nghiên cứu các nhóm vấn đề cần sửa đổi, tiếp thu tối đa ý kiến tại cuộc làm việc.

“Không nên câu nệ có mấy nhóm chính sách mà trên cơ sở tổng kết, đánh giá, nghiên cứu thực tế chúng ta có thể báo cáo Quốc hội điều chỉnh, quan trọng nhất là nội hàm của các nhóm chính sách đề xuất sửa đổi như thế nào để tạo chuyển biến căn bản, căn cơ cho việc quản lý, sử dụng đất đai sau khi sửa đổi luật. Tinh thần là tập trung sửa những vấn đề đã rõ, đã chín muồi, những vấn đề chưa đủ rõ thì có thể thí điểm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo về việc triển khai xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) – Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, thực chất về các nội dung sửa đổi Luật Đất đai. 

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý không để xảy ra tình trạng chưa “chín kỹ” mà vẫn trình sửa đổi hay bổ sung thì Luật sẽ không đi được vào cuộc sống. Quan trọng nhất là phải tạo được tính căn cơ trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. 

“Đây là cơ hội rất lớn để sửa đổi luật, nhất là luật quan trọng như Luật Đất đai, nên phải tạo ra những chuyển biến căn bản, căn cơ cho việc quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên đặc biệt quan trọng này”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Quang Trung

VnEconomyFacebook Comments Box

398 COMMENTS

 1. Travel to the distant realms of the [url=https://velo1.space/]velo[/url] universe on our site. Our diverse selection promises an interstellar journey for your taste buds!

 2. Stress and depression have become prevalent challenges in today’s fast-paced world, affecting individuals from all walks of life. In response to this growing concern, Normopharm, normotim reviews a trusted name in the pharmaceutical industry, has developed Normotim.

 3. The actual Link in Bio attribute maintains tremendous importance for all Facebook along with Instagram members as it https://steemit.com/linkinbio/@kasinoid/the-power-of-link-in-bio-maximizing-your-online-presence
  gives a unique actionable linkage inside an person’s account which leads guests to the external online sites, blog site publications, products, or perhaps any type of wanted spot. Samples of the online sites supplying Link in Bio offerings include that offer adjustable landing pages of content to actually combine several connections into one single accessible to everyone and furthermore user-friendly location. This capability becomes really especially essential for every organizations, influencers in the field, and even content pieces creators looking for to really promote their specifically content material or possibly drive the web traffic into relevant to the URLs outside of the particular platform’s. With the limited for options for every interactive hyperlinks inside posts, having an a and also up-to-date Link in Bio allows users of the platform to actually curate the their particular online to presence effectively and even showcase the latest announcements to, campaigns in, or even important to updates.This Link in Bio characteristic keeps vast importance for both Facebook along with Instagram users since offers one single clickable hyperlink in the a member’s personal profile which directs users to the external webpages, blog site publications, products or services, or even any desired to place. Examples of such websites giving Link in Bio services involve which usually provide adjustable arrival webpages to actually combine various connections into one one particular accessible to everyone and even user-friendly place. This particular feature becomes especially to vital for companies, influencers in the field, and also content creators of these studies trying to find to effectively promote specific to content items or even drive a traffic flow towards relevant to the URLs outside the very platform.
  With all limited in choices for clickable connections within the posts of the site, having an an active and updated Link in Bio allows a users to curate the their particular online presence effectively to and also showcase their the newest announcements to, campaigns in, or even important in updates.

 4. best site to buy priligy are ninety mg dL or much less and one hundred twenty to one hundred forty mg dL postprandially The affected person and her partner must be instructed that meals, stress, inactivity, and hormones elevate blood glucose levels and that train and insulin lower them Women who have no medical or obstetrical contraindicting factors must be encouraged to participate in an approved exercise program, as a result of bodily exercise increases insulin receptor sensitivity

 5. Your post was so nicely-investigated which i learned a thing new with just about every paragraph. Thanks for sharing your awareness with us.

 6. Your producing is so persuasive that you simply Nearly experienced me certain to change my intellect on this subject matter. Sustain the great function!

 7. Your submit was a fantastic reminder that there’s often much more to understand. Thank you for inspiring me to help keep developing and Studying.

 8. I am amazed by the amount of investigate you set into this submit. It is obvious that you are dedicated to delivering beneficial info.

 9. Your creating is so persuasive that you choose to almost experienced me convinced to alter my intellect on this matter. Sustain the great perform!

 10. Flirt finder is a great solution to connect with interesting people who are looking for companionship.
  Our mobile platform makes it easy to find interesting individuals wherever you are.
  Join the flirt finder today and begin your quest to discovering the perfect match.

 11. Your post was a great reminder of why I really like looking through blogs. It is good to find out another person so excited about their issue.

 12. Your post was a terrific illustration of how to jot down with empathy. You Evidently fully grasp your audience as well as their requires.

 13. Разрешение на строительство – это правовой документ, выдаваемый органами власти, который даёт возможность правовое санкция на пуск строительных процессов, реформу, основной реабилитационный ремонт или иные разновидности строительной деятельности. Этот уведомление необходим для проведения в большинстве случаев всех строительных и ремонтных работ, и его недостаток может провести к серьезным юридическими и денежными результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]разрешение на строительство перечень документации[/url]?
  Соблюдение правил и надзор. Разрешение на строительство объекта – это средство обеспечивания соблюдения нормативов и законов в стадии сооружения. Это предоставляет гарантии выполнение законов и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]http://www.rns50.ru/[/url]
  В конечном счете, разрешение на строительство объекта представляет собой важный средством, ассигновывающим законность, собственную безопасность и устойчивое развитие строительства. Оно также обязательным поступком для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией недвижимости, и присутствие помогает укреплению прав и интересов всех сторон, заинтересованных в строительной деятельности.

 14. Разрешение на строительство – это правительственный документ, выдаваемый государственными органами, который предоставляет право юридическое удостоверение разрешение на деятельность на пуск строительных операций, перестройку, основной ремонт или разные сорта строительных работ. Этот акт необходим для осуществления почти разнообразных строительных и ремонтных проектов, и его отсутствие может спровоцировать серьезным юридическими и денежными результатами.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]предоставить разрешение на строительство[/url]?
  Соблюдение правил и контроль. Разрешение на строительство – это метод обеспечения соблюдения законодательства и стандартов в ходе строительства. Документ дает гарантии соблюдение нормативов и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://rns50.ru/[/url]
  В конечном счете, генеральное разрешение на строительство представляет собой фундаментальный средством, поддерживающим законность, обеспечение безопасности и устойчивое развитие строительной сферы. Оно к тому же является обязательным действием для всех, кто намерен вести строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и присутствие помогает укреплению прав и интересов всех участников, задействованных в строительной деятельности.

 15. Для решения проблем с частичным/полным отсутствием зубов на верхней или нижней челюсти https://stomatolog-ortoped.by/ рекомендуем обратиться к профессиональному стоматологу-ортопеду.

 16. This is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
  Short but very accurate information… Thank
  you for sharing this one. A must read article!

 17. I’m impressed by the quantity of exploration you place into this write-up. It truly is crystal clear that you’re devoted to delivering precious info.

 18. I’m generally amazed by the standard of your producing. There is a actual present for communicating elaborate ideas in a way that’s straightforward to comprehend.

 19. Автоматизированное нанесение штукатурки — современный метод выполнения штукатурных работ.
  Он основан на использовании устройств для штукатурки, как обычно, произведенных в Германии, что обеспечивает штукатурку подготавливается и наносится на стену автоматически и под давлением.
  Механизированная штукатурка стен С подтвержденной гарантией До 32 процентов выгоднее обычной, Можно клеить обои без шпаклевки от кампании mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru
  В результате, усовершенствуется сцепление с поверхностью, а время, потраченное на работу сокращается в 5–6 раза, в в сопоставлении с традиционным методом. За счет автоматизации и упрощения работы цена штукатурки стен за квадратный метр становится более выгодной, чем в случае традиционного способа.
  Для автоматизированной штукатурки применяются специализированные смеси, стоимость которых меньше, чем по сравнению с ручным методом примерно на треть. При определенных навыках специалистов, а так же при соблюдении всех технологических принципов, поверхность после обработки штукатуркой получается абсолютно ровной (государственные строительные стандарты) и гладкой, поэтому, последующая шпатлевка не не обязательна, что гарантирует дополнительные средства для заказчика.

 20. Your composing is actually a breath of fresh new air. It’s fantastic to examine something that’s not just regurgitating the same old information and facts.

 21. Смешанная стяжка – строительная операция проектирования пола. Строительство полутвёрдой стяжки способствует получить ровное покрытие для последующей отделки.
  устройство полусухой стяжки пола Мы сделаем супер ровную стяжку пола. 7 лет опыта работы От 500 рублей за квадратный метр
  Уход за полусухой стяжкой включает в себя регулярную проверку и устранение дефектов с использованием технических средств.

  Оборудование для полусухой стяжки позволяет провести строительство с превосходной точностью. Смешанная стяжка полок является отличным решением для создания надежного фундамента для последующих работ.

 22. Bonito Designs, Building No 1182 Floor, 2, 5th Main Rd, 7th Sector, HSR Layout, Bengaluru, Karnataka 560102 Phone: 080660 85646 bonito.in/interior-designers-in-bangalore/

 23. Clove Dental, 284/1, First Floor, Whitefield Main Rd, above Dominos, Whitefield, Vinayaka Layout, Bengaluru, Karnataka 560066 Phone: 082879 28325 clovedental.in

 24. 1хбет — известная букмекерская компания. Заводите профиль на сайте компании и получайте бонусы. Сыграйте на свой фаворит. Получите выгодные коэффициенты.
  1 x bet

 25. Девушки легкого поведения из Москвы готовы подарить вам незабываемые моменты. Эксклюзивное объявление: мне 18 лет, и я готова подарить тебе невероятный минет в машине. Ощути магию настоящего наслаждения! проститутки в метро выхино. Опытные дамы удовольствия ждут вашего звонка. Узнайте, что такое настоящее удовлетворение в компании любовниц из столицы.

 26. Модернизация апартаментов — наша специализация. Техническое обслуживание дома в сфере жилья. Мы предлагаем модернизацию жилого пространства с гарантированным качеством.
  ремонт квартиры бровары

 27. Интимные спутницы из Москвы готовы подарить вам незабываемые моменты. Эксклюзивное объявление: мне 18 лет, и я готова подарить тебе невероятный минет в машине. Ощути магию настоящего наслаждения! интим массаж. Опытные дамы удовольствия ждут вашего звонка. Узнайте, что такое настоящее удовлетворение в компании соблазнительниц из столицы.

 28. MOTOLADY предлагают услуги аренды и проката мотоциклов и скутеров в Хургаде, Эль Гуне и Сахл Хашиш. MOTOLADY – одна из самых популярных компаний по прокату мотоциклов и скутеров. Они предлагают большой выбор транспортных средств по разумным ценам. MOTOLADY компания, специализирующаяся на Прокат скутера в Сахл Хашиш и Эль Гуне. Они предлагают услуги доставки транспорта в любое удобное для вас место. У нас в наличии различные модели транспортных средств по доступным ценам. Перед арендой транспорта обязательно ознакомьтесь с правилами и требованиями компании, также проверьте наличие страховки и необходимые документы для аренды.

 29. Услуга по оцифровке документов — это наше направление. Мы предоставляем услуги перевода на цифровой носитель с использованием современных технологий. Сотрудничество с нами — это эффективный способ сделать вашу документацию доступной в электронной форме.

 30. 1xbet рабочее зеркало – это популярная букмекерская компания, предлагающая широкий выбор ставок на спорт, казино и многое другое. С высокими коэффициентами и удобным интерфейсом, 1xbet привлекает множество игроков. Он также предоставляет возможность онлайн-трансляций событий. 1xbet создает захватывающий игровой опыт для своих пользователей.

 31. Congratulations on your incredible gift for writing! Your article is an engaging and enlightening read. Wishing you a New Year full of achievements and happiness!

 32. Наша группа квалифицированных исполнителей предоставлена предложить вам актуальные системы утепления, которые не только обеспечат устойчивую оборону от прохлады, но и подарят вашему жилью стильный вид.
  Мы занимаемся с современными составами, подтверждая долгий продолжительность работы и превосходные результаты. Утепление внешней обшивки – это не только экономия на отапливании, но и заботливость о природной среде. Энергоспасающие технические средства, каковые мы внедряем, способствуют не только зданию, но и сохранению природы.
  Самое центральное: [url=https://ppu-prof.ru/]Ремонт и утепление фасада дома[/url] у нас начинается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое переделает ваш дом в реальный душевный угол с минимальными издержками.
  Наши примеры – это не только теплоизоляция, это составление площади, в где все компонент символизирует ваш личный образ действия. Мы берем во внимание все твои требования, чтобы сделать ваш дом еще дополнительно приятным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]ppu-prof.ru/[/url]
  Не откладывайте занятия о своем квартире на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш дом не только уютнее, но и стильнее. Заинтересовались? Подробнее о наших предложениях вы можете узнать на интернет-портале. Добро пожаловать в сферу спокойствия и качественной работы.

 33. Наша группа искусных специалистов проштудирована подать вам современные технологии, которые не только подарят прочную защиту от холодных воздействий, но и подарят вашему коттеджу стильный вид.
  Мы занимаемся с последовательными материалами, гарантируя постоянный срок службы работы и отличные выходы. Теплоизоляция наружных поверхностей – это не только экономия на обогреве, но и внимание о экосистеме. Спасательные разработки, какие мы применяем, способствуют не только дому, но и сохранению природных богатств.
  Самое основополагающее: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление и облицовка фасада цена[/url] у нас открывается всего от 1250 рублей за м²! Это доступное решение, которое метаморфозирует ваш жилище в фактический теплый корнер с скромными затратами.
  Наши пособия – это не единственно утепление, это формирование пространства, в где любой аспект показывает ваш уникальный моду. Мы примем во внимание все твои потребности, чтобы переделать ваш дом еще еще более теплым и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]веб-сайте[/url]
  Не откладывайте дела о своем обители на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш обиталище не только тепличным, но и моднее. Заинтересовались? Подробнее о наших делах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в пространство спокойствия и качества.

 34. 1xbet зеркало актуальное– это популярная букмекерская контора, предоставляющая широкий выбор ставок на спорт и казино. Сайт обладает удобным интерфейсом, мобильной версией и приложением для удобства пользователей. 1xBet также известен разнообразными акциями и бонусами, делая игровой опыт более захватывающим.

 35. топ онлайн казино– это популярная букмекерская контора, предоставляющая широкий выбор ставок на спорт и казино. Сайт обладает удобным интерфейсом, мобильной версией и приложением для удобства пользователей. 1xBet также известен разнообразными акциями и бонусами, делая игровой опыт более захватывающим.

 36. Наша бригада квалифицированных мастеров завершена предъявить вам актуальные подходы, которые не только предоставят прочную охрану от холодильности, но и подарят вашему коттеджу современный вид.
  Мы занимаемся с современными материалами, гарантируя прочный продолжительность работы и прекрасные решения. Изоляция наружных поверхностей – это не только сокращение расходов на отапливании, но и внимание о экосистеме. Сберегательные технические средства, какие мы внедряем, способствуют не только жилищу, но и сохранению природных богатств.
  Самое основополагающее: [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость утепления фасада[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это бюджетное решение, которое изменит ваш домашний уголок в истинный приятный район с минимальными издержками.
  Наши произведения – это не только изоляция, это формирование помещения, в где всякий элемент показывает ваш особенный моду. Мы примем все ваши просьбы, чтобы осуществить ваш дом еще еще более уютным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте дела о своем обители на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш помещение не только теплым, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на нашем сайте. Добро пожаловать в сферу спокойствия и качественной работы.

 37. Наша группа опытных мастеров находится в готовности предъявить вам актуальные подходы, которые не только подарят устойчивую защиту от заморозков, но и дарят вашему жилью трендовый вид.
  Мы работаем с новейшими строительными материалами, обеспечивая долгосрочный время использования и прекрасные итоги. Изоляция облицовки – это не только сокращение расходов на отапливании, но и ухаживание о окружающей среде. Энергоспасающие технологии, какие мы производим, способствуют не только вашему, но и поддержанию природной среды.
  Самое первоочередное: [url=https://ppu-prof.ru/]Сколько стоит сделать утепление фасада[/url] у нас открывается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое превратит ваш домашний уголок в подлинный душевный уголок с минимальными затратами.
  Наши труды – это не только утепление, это создание пространства, в где любой элемент символизирует ваш индивидуальный моду. Мы рассмотрим все твои требования, чтобы осуществить ваш дом еще еще больше дружелюбным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]интернет-ресурсе[/url]
  Не откладывайте занятия о своем обители на потом! Обращайтесь к профессионалам, и мы сделаем ваш дворец не только более теплым, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших предложениях вы можете узнать на интернет-портале. Добро пожаловать в универсум гармонии и высоких стандартов.

 38. Наша группа опытных специалистов готова предложить вам перспективные приемы, которые не только ассигнуруют прочную безопасность от мороза, но и дарят вашему собственности оригинальный вид.
  Мы деятельны с современными составами, обеспечивая долгосрочный период службы и замечательные результаты. Утепление облицовки – это не только экономия энергии на отоплении, но и ухаживание о экологической обстановке. Энергоспасающие разработки, какие мы применяем, способствуют не только дому, но и поддержанию экосистемы.
  Самое основное: [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость утепления и штукатурки фасада[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за м²! Это доступное решение, которое сделает ваш резиденцию в действительный комфортный местечко с скромными издержками.
  Наши пособия – это не лишь утепление, это созидание территории, в где каждый компонент отражает ваш личный моду. Мы учтем все твои потребности, чтобы переделать ваш дом еще более дружелюбным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]ppu-prof.ru/[/url]
  Не откладывайте дела о своем помещении на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш обиталище не только уютнее, но и по последней моде. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в пространство комфорта и качественного исполнения.

 39. Группа Компаний ФИННЛАК, осуществляя свою деятельность на протяжении более 20 лет, сумела стать одним из самых успешных дистрибьюторов концерна Tikkurila Oyj в России Группа Компаний ФИННЛАК, осуществляя свою деятельность на протяжении более 20 лет, сумела стать одним из самых успешных дистрибьюторов концерна Tikkurila Oyj в России https://finnlak.ru/.

 40. Ассортимент продукции концерна Тиккурила включает лакокрасочные материалы для широкого круга потребителей. Многообразная палитра красок, большой выбор лаков, грунтовок, текстурных покрытий, антисептиков, шпатлевки и других продуктов – все это дает возможность выбрать полный спектр материалов, необходимых для декоративного оформления строительных конструкций, зданий, помещений и их защиты от коррозии или других дефектов Ассортимент продукции концерна Тиккурила включает лакокрасочные материалы для широкого круга потребителей. Многообразная палитра красок, большой выбор лаков, грунтовок, текстурных покрытий, антисептиков, шпатлевки и других продуктов – все это дает возможность выбрать полный спектр материалов, необходимых для декоративного оформления строительных конструкций, зданий, помещений и их защиты от коррозии или других дефектов https://finnlak.ru/.

 41. Главная отличительная особенность лакокрасочных материалов торговой марки Тиккурила заключается в выпуске экологически чистых материалов, в соответствии с Международной программой по обеспечению технической безопасности, охране труда и окружающей среды. Кроме этого, ЛКМ изготовлены в полном соответствии мировым стандартам в области разработки и производства. Высокое качество подтверждено рядом европейских и российских сертификатов https://finnlak.ru/.

 42. I really like the way you have been capable to simplify these kinds of a complex topic. It built it a lot easier to grasp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here