Có gì đáng chú ý trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030?

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 2161/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu nguời toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người

 

Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người, trong đó: Diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 28 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26 m2 sàn/người.

Đến năm 2030, phấn đấu tăng tỉ lệ nhà ở kiên cố trên toàn quốc đạt 85-90%, trong đó tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 75-80%, không để phát sinh nhà ở đơn sơ trên toàn quốc đặc biệt là khu vực đô thị; 90% nhà ở trên toàn quốc có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở như người thu nhập thấp đô thị, công nhân khu công nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân thông qua điều chỉnh, bổ sung chính sách nhằm tăng nguồn cung kết hợp hỗ trợ khả năng thanh toán.

Đối với các hộ nghèo tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu sổ và miền núi, hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hướng: Hỗ trợ từ ngân sách trung ương; tăng mức vay ưu đãi cũng như đề nghị các địa phương hỗ trợ thêm từ các nguồn xã hội hóa và lồng ghép việc hỗ trợ từ các nguồn vốn hợp pháp khác; tăng chất lượng và tăng diện tích tối thiểu của ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước.

Đối với các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu (bão, lũ, sạt lở đất,…), hỗ trợ theo hướng cho vay ưu đãi để xây mới, cải tạo, sửa chữa nâng cao chất lượng căn nhà, tăng khả năng chống chịu của nhà ở; đối với một số khu vực nguy hiểm thực hiện hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại các khu vực an toàn từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Chiến lược cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp phát triển nhà ở gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở; nhóm giải pháp về quy hoạch, phát triển quỹ đất; nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án; giải pháp phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; nhóm giải pháp về nguồn vốn và thuế; nhóm giải pháp phát triển thị trường bất động sản; giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư; nhóm giải pháp khác.

Trong đó, trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch khu công nghiệp phải bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt nhằm đáp ứng phát triển các dự án đô thị, dự án phát triển nhà ở, dự án phát triển nhà xã hội, nhà công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư…

Huy động nguồn vốn xã hội hóa để phát triển nhà ở thông qua nhiều hình thức như: Huy động vốn của doanh nghiệp, huy động từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư phát triển địa phương, cổ phiếu, trái phiếu và các nguồn vốn hợp pháp khác, nhằm tạo lập hệ thống tài chính nhà ở vận hành ổn định, dài hạn và giảm phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước.

Nghiên cứu sửa đổi pháp luật kinh doanh bất động sản để hoàn thiện chính sách kinh doanh bất động sản nói chung và chính sách liên quan đến giao dịch, kinh doanh nhà ở, dự án nhà ở nói riêng bao gồm: Kinh doanh nhà ở có sẵn, kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở, chuyển nhượng dự án, một phần dự án nhà ở…

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quy trình đầu tư phát triển nhà ở từ bước lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, đầu tư xây dựng dự án, cấp giấy chứng nhận sở hữu… Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, chuẩn hóa, thực hiện chuyển đổi số các thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng nhà ở hộ gia đình, riêng lẻ nhằm tăng cường sự tham gia người dân. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, thực hiện cải cách hành chính tại cấp trung ương và địa phương.

Nhật Quang

FILIFacebook Comments Box

2561 COMMENTS

 1. [url=https://www.getworldbeauty.com/how-to-develop-your-sugar-waxing-brand/]https://www.getworldbeauty.com/how-to-develop-your-sugar-waxing-brand/[/url]

 2. Zithromax 250 mg dosage can fight a wide range of bacteria, including many in the Streptococcus family. It can stop harmful bacteria from growing. Healthcare providers tend to use this drug to treat mild-to-moderate infections of the lungs, sinuses, skin, and other body parts.

 3. Запчасти на Газель с гарантией отличного качества – [url=https://мир3302.рф/catalog/fary-i-zerkala-gazel/fary-gazel-perednie/]https://мир3302.рф/catalog/fary-i-zerkala-gazel/fary-gazel-perednie/[/url] в компании “МИР-3302”.

 4. Художественная роспись стен в квартире, детской или офисе от профессиональной команды художников [url=https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%8B%D2%AB%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B]https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%8B%D2%AB%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B[/url] оформим любое помещение и сделаем эскизы.

 5. I received the package. Thank you for your prompt service. or sometimes Your reputation and feedback is true. I am very satisfied with the product and your service. for instance I will definitely refer potential customers to you. no matter what It was a pleasure to do business with you. Thank you again.
  cheap louis vuitton bags

 6. levothyroxine dosage chart by weight
  It is important to remember that Synthroid should not be used to treat weight loss or obesity, as this medication is designed to treat hypothyroidism and other thyroid-related conditions. Patients should not use Synthroid for any purposes other than those prescribed by their doctor.

 7. Cell pellets were finally resuspended in a 100 Ојl 1 1 mix of ice cold PBS and reduced growth factor Matrigel Corning and injected subcutaneously in 6 week old Nu J mice 00219, The Jackson Laboratory tadalafil generic vs cialis Patients also should be mindful of transmission of tickborne illnesses among pets

 8. Playing plumber games online https://telegra.ph/Play-Plumbers-Online-Connect-Pipes-and-Solve-Puzzle-Challenges-05-13 offers an entertaining and intellectually stimulating experience. Whether you’re seeking a casual puzzle-solving adventure or a challenging brain teaser, these games provide hours of fun and excitement. So, get ready to connect pipes, overcome obstacles, and showcase your skills in the captivating world of online plumbers. Embark on a virtual plumbing journey today and immerse yourself in the thrilling puzzles that await!

 9. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. and it could be but thank god, I had no issues. the same as the received item in a timely matter, they are in new condition. in any event so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  authentic cheap jordans

 10. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. or perhaps but thank god, I had no issues. like the received item in a timely matter, they are in new condition. blue jays so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  cheap retro jordans

 11. Read reviews and was a little hesitant since I had already inputted my order. or maybe a but thank god, I had no issues. particularly the received item in a timely matter, they are in new condition. either way so happy I made the purchase. Will be definitely be purchasing again.
  cheap jordan shoes

 12. Travel to the distant realms of the [url=https://velo1.space/]velo[/url] universe on our site. Our diverse selection promises an interstellar journey for your taste buds!

 13. Заменим или установим линзы в фары, ремонт фар – которые увеличат яркость света и обеспечат комфортное и безопасное движение на автомобиле.

 14. Get a blast of flavor with [url=https://killapods.eu/product/killa-cola-extreme/]Killa Cola Extreme[/url] and enjoy an intense nicotine sensation!

 15. The potential benefits of guided imagery and visualization techniques in managing psychological factors contributing to erectile dysfunction are being explored. These practices can reduce stress, promote relaxation, and enhance sexual well-being.

  http://cenforcebnr.com/ order cenforce 100mg online

 16. Men with impotence may find it beneficial to engage in regular physical activity, such as walking, jogging, or cycling. Exercise can improve overall cardiovascular health and promote better blood flow, which can positively impact erectile function.

  http://www.vardenafilotc.com/ vardenafil levitra staxyn

 17. The potential benefits of sexual counseling and therapy for individuals with ED and their partners are being investigated. These interventions aim to address relationship dynamics, psychological factors, and sexual concerns to improve overall sexual well-being.

  buy sildenafil 50mg pills brand fildena 100mg fildena super active review

 18. Researchers are studying the effects of chronic medication use, such as antihypertensives and antiretrovirals, on erectile function. Collaborative medication management and consideration of alternative medications can help minimize sexual side effects.

  order fildena generic brand sildenafil 50mg fildena drug

 19. Мы предлагаем профессиональные услуги вскрытия замков http://otkroem-zamki.ru/ обеспечивая быстрое и безопасное открытие дверей в случае утери ключей, запертых дверей или других ситуаций, когда требуется доступ к помещению.

 20. Автосервис Шевроле в Москве обслуживает любые модели, ремонт Шевроле производит в срок, автосервис шевроле, если требуется сервис Шевроле для вашей машины, то обращайтесь.

 21. Автосервис Сузуки в Москве обслуживает любые модели, ремонт Сузуки производит в срок, Автосервис Сузуки, если требуется сервис Сузуки для вашей машины, то обращайтесь.

 22. Автосервис Сузуки в Москве обслуживает любые модели, ремонт Сузуки производит в срок, Ремонт Сузуки, если требуется сервис Сузуки для вашей машины, то обращайтесь.

 23. Normotim, packed with the efficacy of lithium ascorbate, has proven to be an invaluable ally for countless individuals striving to quit drinking and smoking, normotim effect by reducing stress, stabilizing mood, and supporting overall brain health, Normotim is truly a gift for those on the path to recovery and wellness.

 24. Многие хотят узнать у экспертов сервиса оплаты подписок иностранных сайтов GetPayAll – какие зарубежные оплачиваемые подписки больше всего востребованы по практике использования гражданами России? Теперь ответ предоставлен сервис оплаты подписок зарубежных сервисов.