Công khai dự án huy động vốn bằng hình thức đặt cọc

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành công khai thông tin pháp lý các dự án nhằm ngăn chặn hoạt động kinh doanh trái pháp luật.Một khu đất lừa bán đất nền bị chính quyền cảnh báo. Ảnh: Đình Sơn

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện nay hệ thống các quy định pháp luật còn bất cập, thiếu đồng bộ gây khó khăn trong việc có giải pháp ngăn chặn và đề xuất giải pháp xử lý những vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, có thể hình thành những điểm nóng, phức tạp.

Điển hình là các dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý nhưng chủ đầu tư đã huy động vốn thông qua hình thức đặt cọc, giữ chỗ, hứa mua hứa bán với khách hàng. Các đơn vị môi giới bất động sản, phát triển dự án, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh… cũng đua nhau ký hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng, mà trước đó doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản theo quy định. Điều đáng nói, những việc làm này lại phù hợp với pháp luật về dân sự.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng TP.HCM cảnh báo những dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý mà chủ đầu tư đã đặt cọc, giữ chỗ, hứa mua hứa bán cho khách hàng với số tiền rất lớn, có trường hợp chiếm 80% giá trị căn hộ. Việc xác định mục đích sử dụng tiền đặt cọc của chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, khó khăn trong việc xử lý phạm vi đối với chủ đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Thậm chí có trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người là xuất phát từ sự bất cập của các quy định tại luật Nhà ở 2005, Nghị định 90/2006 của Chính phủ.

Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành công khai thông tin pháp lý các dự án nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động kinh doanh bất động sản trái pháp luật như: một căn hộ bán cho nhiều người; huy động vốn của khách hàng qua hình thức đặt cọc, giữ chỗ…

Kiến nghị Công an TP.HCM theo dõi sát sự phát triển của thị trường bất động sản; điều tra, xử lý các đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật về các dự án bất động sản, các hạ tầng kỹ thuật đô thị, các chủ đầu tư hoạt động vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự… hoặc có dấu hiệu lừa đảo trong việc môi giới, giao dịch bất động sản.

Đồng thời, quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đất đai, quy hoạch đô thị chưa có sự thống nhất trong quá trình chuyển tiếp và ban hành. Nhiều dự án đang ở trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, rà soát lại thủ tục pháp lý, điều này dẫn đến có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết chậm của một số cơ quan quản lý Nhà nước, chưa đảm bảo các quy trình phối hợp liên thông, đồng bộ. Do đó, Nhà nước cần có giải pháp tháo gỡ vướng mắc kịp thời trong các thủ tục về đầu tư, xây dựng, quy hoạch đô thị, đất đai, nhà ở.

Đình Sơn

Thanh niênFacebook Comments Box

2 COMMENTS

  1. Painless swelling in extremities arms or legs, aka peripheral edema Difficulty moving the extremity with tumor limping Localized soreness in tumorareasymptoms or discomfort numbness, burning, or tingling pins and needles Most common frequent soft tissue sarcoma in the pediatricspopulation t 17, 22 q21; q13 collagen type 1 alpha 1 COL1A1 gene and platelet derived growth factor PDGF betachaingene, resulting fusion protein is processed into mature platelet derived growth factor which is a potentgrowth factor Supernumerary ring chromosomes derived from t 17; 22 Usually forms a mass Non circumscribed, highly cellular, tight storiform pattern cellsradiating in spokes at right angles around a central point that often contains a vessel deeply infiltrating into subcutaneous tissue and entraping fat cells leading to characteristic honeycomb pattern of fasciculargrowth some tumors storiform pattern may be absent in early plaque stage Monomorphic, thin and spindly cells with scant eosinophiliccytoplasm and hyperchromatic nuclei resembling neurofibroma Numerous mitotic figures not atypical ones Non polarizable and thin collagen Only mild pleomorphism and focal atypia May coexist with giant cell fibroblastoma Usually no significantpleomorphism, no rarehistiocytes, no histiocyte like cells, no foam cells, no giant cells or other inflammatory cells Variants Atrophic depressed lesion, collagenous with central thick collagen bundles, granular cell, myxoid, palisading, pigmented, and sclerosing strong in 95 focal ApoD NKI C3 cialis price DETROL Tablets were evaluated for the treatment of overactive bladder with symptoms of urge urinary incontinence, urgency, and frequency in four randomized, double blind, placebo controlled, 12 week studies

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here