Coteccons lỗ ròng 24 tỷ đồng trong quý 2, tăng mạnh vay nợ

* Lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 20 tỷ đồng

Hoạt động chính ghi nhận tín hiệu tích cực nhưng CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vẫn lỗ ròng gần 24 tỷ đồng trong quý 2/2022 do tăng mạnh các khoản dự phòng.

Cụ thể, trong quý 2, các hợp đồng xây dựng mang về CTD khoản doanh thu gần 3,278 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Nhờ đó, doanh thu thuần cũng tăng lên mức tương ứng, ghi nhận gần 3,281 tỷ đồng. Cộng với biên lãi gộp cải thiện, lãi gộp của Công ty tăng 60%, đạt gần 216 tỷ đồng.
Cơ cấu doanh thu của CTD trong quý 2/2022


Nguồn: CTD

Bên cạnh hoạt động xây dựng, hoạt động tài chính cũng là điểm cần chú ý trong quý vừa qua. Doanh thu tài chính của CTD ghi nhận đến hơn 152 tỷ đồng, gấp 3.2 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ gần 115 tỷ đồng từ cho vay và đầu tư góp vốn. Mặt khác, Công ty còn có thêm gần 2 tỷ đồng lãi từ đầu tư chứng khoán, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này.

Liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán thì bên cạnh khoản lãi gần 2 tỷ đồng kể trên, CTD cũng ghi nhận khoản lỗ gần 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty còn trích lập dự phòng hơn 20 tỷ đồng giảm giá chứng khoán kinh doanh.
Danh mục chứng khoán kinh doanh của CTD tại 30/06/2022


Nguồn: CTD

Bên cạnh khoản dự phòng chứng khoán kinh doanh, CTD còn tăng mạnh chi phí dự phòng thuộc khoản mục chi phí quản lý lên gần 257 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận hơn 16 tỷ đồng. Vì vậy, chi phí quản lý bị đẩy lên gần 361 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Việc tăng các khoản dự phòng đã bào mòn kết quả từ hoạt động kinh doanh chính của CTD, khiến Công ty lỗ ròng gần 24 tỷ đồng trong quý 2/2022. Qua đó, lãi ròng 6 tháng đầu năm cũng bị kéo xuống còn hơn 5 tỷ đồng, giảm 95%.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý khác là dòng tiền kinh doanh của CTD trong nửa đầu năm 2022 âm hơn 1,298 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 220 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của CTD. Đvt: Tỷ đồngTại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của CTD ghi nhận hơn 16 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi cùng các khoản phải thu ngắn hạn lần lượt tăng 6% và 7%, lên 3,499 tỷ đồng và 9,140 tỷ đồng. Mặt khác, hàng tồn kho tăng đến 24%, đạt gần 2,104 tỷ đồng.

Về nợ, tổng vay nợ của Công ty tăng đột biến lên gần 528 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa được 2 tỷ đồng. Theo đó, CTD đã huy động nợ từ cả hai kênh tín dụng ngân hàng và phát hành trái phiếu.

Đối với kênh tín dụng ngân hàng, CTD huy động khoản vay ngắn hạn hơn 922 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Mặt khác, Công ty xây dựng này huy động khoản vay dài hạn gần 530 tỷ đồng cho hoạt động thi công hệ thống năng lượng mặt trời áp mái.

Đối với kênh phát hành trái phiếu, CTD thu về gần 494 tỷ đồng sau đợt phát hành trái phiếu trong nửa đầu năm. Số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty.

Hà Lễ

FILIFacebook Comments Box