Ngày 25-26/06/2021, CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Bằng hình thức này, HPX đã thông qua cổ đông kế hoạch năm nay với doanh thu hợp nhất từ 1,500-1,600 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ khoảng 1,000-1,500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ 370-390 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ từ 370 tỷ đồng.

Facebook Comments Box

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here