Với giá cả minh bạch của sàn FinaTics, bạn có thể tự tin rằng bạn hiểu giá trị của mỗi giao dịch. Mức chênh lệch có thể chỉ là 0,8pips.

Chênh lệch và lợi nhuận

Bạn trả một khoản chênh lệch cho mỗi giao dịch. Tìm các phí giao dịch ngoại hối này cho các thị trường riêng lẻ bên dưới hoặc xem tài liệu ‘chi phí và lệ phí’ của Sàn FinaTics để biết các ví dụ về mức chênh lệch và lợi nhuận có thể ảnh hưởng đến các vị trí của bạn.

Các cặp ngoại hối chính

Đối với mỗi cặp, Sàn FinaTics cung cấp kích thước hợp đồng tiêu chuẩn (một hợp đồng = 100.000 của loại tiền được đặt tên đầu tiên), với kích thước giao dịch tối thiểu là 0,01 lô (tương đương với 1000 của loại tiền được đặt tên đầu tiên).

Cặp tiền tệ [1]Giá trị mỗi pipMức chênh lệch tối thiểuMức chênh lệch trung bình * [2]Yêu cầu ký quỹ [3]
AUD / USD$ 1011,43%
EUR / GBP£ 1011,83%
EUR / USD$ 100,81,22%
GBP / USD$ 1011,73%
USD / JPYY10000,81,24%

* Chênh lệch trung bình (00:00 Thứ Hai – Thứ Sáu 22:00 GMT) trong 6 tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 9 năm 2020

Hiểu lợi nhuận

Giao dịch ký quỹ cho phép bạn tiếp xúc đầy đủ với thị trường chỉ bằng một phần nhỏ số vốn mà bạn thường cần. Đây là số tiền bạn cần để mở một vị thế, được xác định bởi tỷ lệ ký quỹ.

Ký quỹ với Sàn FinaTics

Khi giao dịch ký quỹ, điều quan trọng cần lưu ý là rủi ro của bạn cũng dựa trên mức độ tiếp xúc đầy đủ của bạn với thị trường.

Nguồn vốn và lãi suất

Chúng tôi áp dụng phí cấp vốn và lãi suất cho các giao dịch ngoại hối, như được giải thích bên dưới. Bạn cũng có thể xem tài liệu ‘chi phí và lệ phí’ của Sàn FinaTics để biết các ví dụ về cách các chi phí giao dịch ngoại hối này có thể ảnh hưởng đến các vị trí của bạn.

Nếu bạn giữ một vị trí mở qua đêm (sau 5 giờ chiều theo giờ EST), Sàn FinaTics sẽ thực hiện điều chỉnh đối với tài khoản của bạn, để phản ánh chi phí cấp vốn cho vị trí của bạn.

Phí và lệ phí giao dịch ngoại hối

Phí cấp vốn qua đêm

Khi bạn giao dịch các sản phẩm phái sinh với FinaTics, bạn giao dịch ký quỹ. Điều này có nghĩa là bạn cung cấp một khoản tiền gửi để mở một vị thế và trên thực tế, FinaTics sẽ cho bạn vay phần còn lại của số tiền cần thiết. 

Nếu bạn đóng vị thế của mình trong cùng một ngày, sẽ không có phí cấp vốn. Nếu bạn giữ nó qua đêm, Sàn FinaTics sẽ tính một khoản phí nhỏ để bù đắp chi phí cho số tiền bạn đã vay một cách hiệu quả.

Phí chuyển đổi tiền tệ

Giao dịch ngoại hối bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ cơ bản trong tài khoản của bạn có thể phải chịu phí chuyển đổi tiền tệ. Cài đặt mặc định của Sàn FinaTics là chuyển đổi tức thì, trong đó lợi nhuận ngoại tệ được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ cơ sở của bạn và phí cấp vốn hoặc hoa hồng được tính đến trước khi tài khoản của bạn được ghi có. 

Sàn FinaTics cũng cung cấp cài đặt chuyển đổi hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Phí tiêu chuẩn của chúng tôi là 0,5%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here