Hà Nội lập hồ sơ xử lý các dự án đã được gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chậm triển khai

Các dự án này sẽ được báo cáo để UBND TP xem xét, quyết định. Ngoài ra, các trường hợp đề xuất không lập hồ sơ thì phải nêu rõ lý do, nguyên nhân và phương án xử lý…Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND Tp.Hà Nội vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, đã được UBND Tp.Hà Nội gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai, tuy nhiên hết thời gian được gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng đất.

Các trường hợp này sẽ căn cứ vào quy định của Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để lập hồ sơ thu hồi đất đã giao, đã cho thuê  báo cáo UBND Tp.Hà Nội xem xét, quyết định

Còn đối với các trường hợp đề xuất không lập hồ sơ thu hồi đất do bất khả kháng, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng đoàn kiểm tra liên ngành sẽ phải làm rõ lý do, nguyên nhân cụ thể và đề xuất phương án xử lý, giải quyết. Đồng thời phối hợp và xin ý kiến các đơn vị liên quan của Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất. Trên cơ sở đó tổng hợp và báo cáo lại.

Được biết, UBND Tp. Hà Nội cũng đã có Báo cáo số 20/BC-HĐND về kết quả thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND Tp.Hà Nội về tình hình quản lý các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn. Cụ thể, qua rà soát có 383 dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật đất đai. Trong đó, 295 dự án đã được giao đất, cho thuê đất; 88 dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất; 161 dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật đất đai.

Để xảy ra những tồn tại nêu trên, ngoài những nguyên nhân chủ quan do dịch bệnh, bất cập quy định của pháp luật… HĐND Tp.Hà Nội cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân chủ quan. Đơn cử như, việc chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Nghị quyết và kết quả giám sát và các kiến nghị giảm sát của HĐND Tp.Hà Nội… chưa được chính quyền các cấp, các sở ngành triển khai thực sự quyết liệt và thường xuyên.

Một số cơ quan tham mưu UBND Tp.Hà Nội chưa kịp thời trong xử lý vi phạm của các nhà đầu tư được Nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Việc phân công, phân cấp thẩm quyền để xử lý dứt điểm các vi phạm giữa các cấp, các ngành của Tp.Hà Nội còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Mặt khác, việc quản lý, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ đã được phê duyệt còn thiếu chủ động; việc hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết để phù hợp với quy hoạch phân khu còn chậm và chưa quyết liệt;

Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên ngành đã được tăng cường song chỉ mang tính thời điểm, chưa xuyên suốt, do đó số liệu thống kê còn chưa thống nhất; chưa quy định trách nhiệm cụ thể từng ngành, cấp trong việc phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra…

Việc phối hợp với nhà đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng tại địa phương còn chưa đạt yêu cầu; nhiều dự án chậm giải phóng mặt bằng, kéo dài nhiều năm mặc dù đã được Đoàn giám sát kiến nghị nhiều lần.

Ngoài ra cũng còn nhiều chủ đầu tư dự án không chấp hành pháp luật đất đai, chấp hành chế độ báo cáo giám sát đầu tư; vẫn còn tình trạng cố ý sử dụng đất đai sai mục đích hoặc cố tình chây ỳ triển khai dự án chậm tiến độ; đề xuất điều chỉnh gia hạn dự án nhiều lần; một số chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ tài chính với nhà nước;

Thanh Xuân

VnEconomyFacebook Comments Box

18 COMMENTS

  1. don’t take viagra with pentasa zyrexin review The lawmakers said they spoke to a group of the survivors of Thursday s shipwreck, and were told that each migrant paid thousands of dollars to smugglers first to cross the Sahara desert, and then to buy passage across the Mediterranean

  2. Автосервис Сузуки в Москве обслуживает любые модели, ремонт Сузуки производит в срок, Сервис Сузуки, если требуется сервис Сузуки для вашей машины, то обращайтесь.

  3. Автосервис Сузуки в Москве обслуживает любые модели, ремонт Сузуки производит в срок, Ремонт Сузуки, если требуется сервис Сузуки для вашей машины, то обращайтесь.

  4. Многие часто хотят узнать у сотрудников сервиса для оплаты подписок заграничных сервисов GetPayAll – какие иностранные сервисы по подписке больше всего пользуются популярностью в РФ? Наконец-то уже есть ответ на этот вопрос сервис оплаты подписок иностранных сервисов.

  5. Serial monitoring of single cell circulating tumor cell genomics in metastatic lobular breast cancer to identify precision and immuno oncology biomarkers with therapeutic implications AACR 2022 online cialis In some embodiments, the autoimmune disorder and or inflammatory disorder includes, but is not limited to, arthritis, psoriasis, lupus erythematosus, Crohn s disease, and sarcoidosis

  6. Купить бытовку недорого от ведущего производителя по самым низким ценам https://dombitovok.ru/ разумный, выгодный и логичный шаг заказчика без издержек по времени.

  7. Сертификация продукции — это свидетельство о соответствии изделий нормам качества, установленным стандартами производства http://www.vnii-certification.ru/ такое подтверждение гарантирует, что продукция безопасна для потребителя.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here