Khánh Hòa dự kiến xây dựng hơn 13 ngàn nhà ở trong năm 2022

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2022 được xây dựng trên cơ sở thể hóa các mục tiêu của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; là cơ sở để các địa phương, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phát triển nhà ở thương mại, nhà ở công vụ; giúp giải quyết tốt nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị, nông thôn mới; góp phần kích cầu sản xuất, phát triển thị trường bất động sản.

Tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng là hơn 1 triệu m2, tương ứng 13,398 căn. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm 36.4%, nhà ở xã hội chiếm 3.85%, nhà ở phục vụ tái định cư chiếm 2.45%, còn lại 57.3% sẽ là nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.
Chi tiết số lượng nhà ở cần đầu tư xây dựng


UBND tỉnh Khánh Hòa

Nguồn vốn cần để thực hiện để dự án dự kiến khoảng 10,390 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cho nhà ở thương mại dự kiến là 4,403 tỷ đồng; nhà ở xã hội là 316 tỷ đồng; nhà ở tái định cư là 273 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây là 5,398 tỷ đồng.

Số tiền dùng để phát triển nhà ở thương mại sẽ được huy động bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng… Nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình sẽ đến từ nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình. Trong khi đó, vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội… và một phần từ Ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước.

Về các loại nhà ở, tỷ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà tại thành phố Nha Trang là đô thị loại I và thành phố Cam Ranh là đô thị loại III đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án với diện tích nhà ở chung cư.

Về diện tích, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 23 m2 sàn/người (đô thị đạt 24.1 m2 sàn/người, nông thôn đạt 22.2 m2 sàn/người). Phấn đấu trong năm 2022 đạt 8.8 m2 sàn/người.

Ở từng địa phương, kế hoạch cũng chỉ ra chi tiết các dự án đang và sẽ được triển khai. Đối với thành phố Nha Trang, dự án có 92 dự án nhà ở thương mại, 16 dự án khu tái định cư; thành phố Cam Ranh sẽ có 16 dự án nhà ở thương mại, 15 dự án tái định cư; thị xã Ninh Hòa sẽ có 26 dự án nhà ở thương mại, 14 dự án tái định cư; huyện Cam Lâm sẽ có 19 dự án nhà ở thương mại, 6 dự án tái định cư; huyện Vạn Ninh sẽ có 14 dự án nhà ở thương mại, 8 dự án tái định cư; huyện Diên Khánh sẽ có 9 dự án nhà ở thương mại, 24 dự án tái định cư; huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn sẽ có lần lượt 4 và 2 dự án nhà ở thương mại và sẽ không có dự án tái định cư nào.  

Sau khi Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2022 được phê duyệt, trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển nhà ở, tùy theo tình hình phát triển nhà ở thực tế của tỉnh để có thể điều chỉnh mục tiêu, danh mục dự án phát triển nhà ở cho phù hợp với mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở, các đơn vị có liên quan tổng hợp các ý kiến đề xuất để tinh kiến nghị với trung ương thực hiện điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và tính chất đặc thủ của tỉnh Khánh Hòa. Kết quả đạt được trong việc triển khai kế hoạch phát triển nhà ở là căn cứ có tính thực tiễn và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà ở để đưa ra mục tiêu và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho các năm tiếp theo.

Hà Lễ

FILIFacebook Comments Box