Nhận diện ‘điểm nghẽn’ và gỡ vướng cho bất động sản du lịch

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch – Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” đã tập trung phân tích xu hướng phát triển và những “điểm nghẽn” thể chế của thị trường bất động sản du lịch Việt Nam, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhằm phát triển loại hình bất động sản này trong thời gian tới.


Toàn cảnh Hội thảo quốc tế “chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch – Những vấn đề đặt ra cho Việt  Nam”. Ảnh: VGP

Ngày 16/11, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Chính sách, pháp luật về bất động sản du lịch – Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”.

Trong những năm qua, phân khúc thị trường bất động sản du lịch phát triển vô cùng sôi động và ngoạn mục với nhiều sản phẩm bất động sản cao cấp ra đời như: Condotel, shophouse, shoptel, resort, homestay, farmstay… không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí ngày càng cao của du khách mà còn tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư thứ cấp và người dân, đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của thị trường bất động sản nói chung.

Tuy nhiên, chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch chưa đầy đủ, thống nhất, đồng bộ đã và đang gây lúng túng cho công tác quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản ở các địa phương và là “điểm nghẽn” cho hoạt động đầu tư kinh doanh ở phân khúc bất động sản này.

Để giúp các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản “phục hồi”, phát triển sau đại dịch Covid-19; góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản thì việc bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch là rất cần thiết.

Hội thảo đã nhận được tổng số 35 báo cáo tham luận, trong đó có 33 tham luận của các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn ở Việt Nam và 2 tham luận từ quốc tế. Các vấn đề pháp lý từ lý luận đến thực tiễn về thị trường bất động sản nói chung và bất động sản du lịch nói riêng đều được đề cập, phân tích, “mổ xẻ” ở nhiều góc độ khác nhau, trong đó chú trọng phân tích đến xu hướng phát triển và những “điểm nghẽn” thể chế của thị trường bất động sản du lịch Việt Nam.

Hội thảo cũng tập trung phân tích đến vai trò quản lý và điều tiết của Nhà nước, những định hướng về chính sách để phát triển bất động sản du lịch gắn với chiến lược quốc gia về phát triển du lịch tầm nhìn đến năm 2030… Hội thảo là cơ hội để lắng nghe những kinh nghiệm quý báu của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, những nơi có thị trường bất động sản du lịch phát triển và hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ như: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Australia, Hoa Kỳ…

Qua những chia sẻ và bài học kinh nghiệm này, Việt Nam có thể tham khảo nhằm từng bước hoàn thiện chính sách và pháp luật, từ đó khơi dậy sức bật của thị trường bất động sản du lịch còn rất nhiều tiềm năng của chúng ta.

Hội thảo quốc tế này là hoạt động đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, gắn kết giữa lý luận với thực tiễn giữa kiến thức khoa học và giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

Trên cơ sở kinh nghiệm hợp tác với Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Trường Đại học Luật sẽ phát triển mô hình hợp tác với các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp, các cơ quan ở Trung ương và địa phương khác trong việc nghiên cứu, đưa ra sáng kiến về lập pháp hoàn thiện thể chế pháp luật; tư vấn, phản biện thực thi chính sách, pháp luật trong tương lai.Facebook Comments Box

28 COMMENTS

 1. The largest series to support adjuvant chemotherapy is a meta analysis of approximately 2, 000 patients with high grade soft tissue sarcomas who underwent surgical resection and were randomly assigned to chemotherapy versus observation low cost levitra

 2. Thus, activation of NF ОєB leading to Pax7 appears crucial in directing proper muscle differentiation at different stages of development and under different environmental conditions priligy 30mg

 3. In January of last year a team led by Karla Kerlikowse, of the University of California at San Francisco, published in the Journal of the American Medical Association the results of a meta analysis of the eight trials mammography reduces the seven to nine year mortality from breast cancer in women aged fifty to seventy four by about 23 percent, but it has no impact on women in their forties cialis tablets for sale C, Voxelwise correlation mapping revealed a significant positive correlation between prefrontal rsfMRI connectivity and vocalization frequency

 4. Мы производим окна из лиственницы, окна из сосны, деревянные окна в квартиру или для загородного дома, реализуем фасадное остекление https://youtu.be/9ZZasFbG894 и другие виды остекления под ключ.

 5. Normotim, packed with the efficacy of lithium ascorbate, has proven to be an invaluable ally for countless individuals striving to quit drinking and smoking, normotim effect by reducing stress, stabilizing mood, and supporting overall brain health, Normotim is truly a gift for those on the path to recovery and wellness.

 6. Ссылка на darknet ресурсы с разными покупками и широким линией, где сможете найти необходимые возможности вход к приобретению товаров kraken даркнет

 7. ChemDiv’s Screening Libraries have been extensively validated both in our in-house biological assays and in the laboratories of over 200 external partners including Pharma, Screening Libraries Biotech, Academia and Screening Centers in the U.S., Europe, and Japan. We offer a shelf-available set of over 1.6 M individual solid compounds.

 8. Разрешение на строительство – это правовой документ, предоставляющий органами власти, который предоставляет право юридическое удостоверение разрешение на запуск строительной деятельности, реконструкцию, основной реанимационный ремонт или другие сорта строительных операций. Этот акт необходим для проведения в практических целях каких-либо строительных и ремонтных действий, и его отсутствие может вызвать серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]документы нужны получить разрешение строительство[/url]?
  Правовая основа и надзор. Разрешение на строительство и модификацию – это средство обеспечения выполнения норм и законов в этапе создания. Лицензия дает гарантийное соблюдение нормативов и законов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В окончательном итоге, разрешение на строительство является важным механизмом, предоставляющим соблюдение норм, соблюдение безопасности и устойчивое развитие строительной сферы. Оно также представляет собой обязательное шагом для всех, кто намерен вести строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и его наличие содействует укреплению прав и интересов всех сторон, вовлеченных в строительный процесс.

 9. Скоро возводимые здания: бизнес-польза в каждом элементе!
  В сегодняшнем обществе, где минуты – капитал, сооружения с быстрым монтажем стали реальным спасением для коммерческой деятельности. Эти инновационные конструкции включают в себя повышенную прочность, экономичность и скорость монтажа, что обуславливает их идеальным выбором для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Быстрое возведение: Секунды – самое ценное в коммерческой деятельности, и скоро возводимые строения позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это преимущественно важно в ситуациях, когда срочно нужно начать бизнес и начать получать прибыль.
  2. Экономичность: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто бывает ниже, чем у традиционных строительных проектов. Это позволяет сэкономить средства и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это отличное решение для коммерческих инициатив. Они включают в себя ускоренную установку, финансовую эффективность и повышенную надежность, что позволяет им наилучшим вариантом для предпринимательских начинаний, имеющих целью быстрый бизнес-старт и выручать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для ваших будущих инициатив!

 10. Быстро возводимые здания: коммерческая выгода в каждом элементе!
  В современной действительности, где минуты – капитал, экспресс-конструкции стали настоящим спасением для коммерческой деятельности. Эти инновационные конструкции обладают надежность, финансовую выгоду и быстроту установки, что позволяет им превосходным выбором для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Высокая скорость возвода: Часы – ключевой момент в финансовой сфере, и быстровозводимые здания позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это высоко оценивается в вариантах, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономия: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, цена скоростроительных зданий часто снижается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это дает возможность сэкономить деньги и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это идеальное решение для предпринимательских задач. Они сочетают в себе быстроту возведения, бюджетность и надежность, что позволяет им оптимальным решением для предпринимательских начинаний, желающих быстро начать вести бизнес и получать прибыль. Не упустите возможность получить выгоду в виде сэкономленного времени и денег, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для ваших будущих инициатив!

 11. здесь можно произвести кузовной ремонт автомобиля, если он был поврежден в результате аварии или коррозии автосервис шкода Все работы выполняются высококвалифицированными специалистами с использованием современных технологий и оборудования.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here