Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, chiều 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia.


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp

Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày cho biết, quan điểm của Quy hoạch là sử dụng đất phải đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, gắn với thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nhanh, bền vững, đảm bảo tính liên kết liên vùng, liên tỉnh, gắn kết hữu cơ giữa đô thị và nông thôn, gắn kết phát triển hạ tầng với quy hoạch dân cư, giữa công nghiệp hóa với đô thị hóa trên bình diện quốc gia và từng địa phương.

Quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tổng thể từ Trung ương đến địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo yêu cầu an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ các hệ sinh thái, di tích lịch sử, di sản thiên nhiên, danh lam thắng cảnh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; định hướng cho việc mở rộng không gian sử dụng đất thông qua việc khai hoang, lấn biển.

Mục tiêu của Quy hoạch được xác định là đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của đất nước. Phân bổ hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đảm bảo kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng động lực phát triển của quốc gia; giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; đảm bảo độ che phủ rừng ổn định ở mức 42 – 43%…

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép UBND cấp tỉnh thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai, đồng thời bãi bỏ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Đồng thời, đề nghị Quốc hội quyết định phân kỳ chỉ tiêu sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025), giao Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào nhu cầu phát triển của từng ngành và địa phương để quyết định chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, hồ sơ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia cơ bản đáp ứng yêu cầu về danh mục hồ sơ theo quy định của Luật Quy hoạch.

Về đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch và Kế hoạch nói trên, Ủy ban Kinh tế nhận thấy thời gian qua, Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Nguồn thu từ đất đai đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước; phân bổ nguồn lực đất đai đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh; diện tích đất trồng lúa được bảo vệ, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, có dự trữ chiến lược và xuất khẩu.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc đánh giá thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời gian qua, nhiều chỉ tiêu chỉ mới đề cập dưới dạng thống kê và phản ánh tình hình thực hiện, chưa đi sâu phân tích chất lượng của quy hoạch.

Về đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, đề nghị Chính phủ phân tích rõ hơn nguyên nhân không đạt để thấy thực chất của vấn đề và rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là các chỉ tiêu đạt dưới 50% như đất khu công nghiệp, đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao, đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh thắng, đất bãi thải, xử lý chất thải.

Thảo luận tại phiên họp, ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu của Quy hoạch; lưu ý, quy hoạch sử dụng đất phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.Facebook Comments Box

224 COMMENTS

 1. Гама Казино новое онлайн казино на просторах СНГ, особенно России – gama casino – Новый игрок при регистрации получает 425% к депозиту и 200 фриспинов. Спешите получить свой бонус.

 2. Explore the extraordinary world of [url=https://killa-mini.bio/]Killa Mini Cold Mint[/url] and embrace the captivating essence of our innovative flavors!

 3. Поставка майнеров из Китая и Гонконга whatsminer m50 118th – устройство снабжено чипами собственной разработкой Bitmain, гарантирующие высокие показатели хэшрейта и низкое энергопотребления.

 4. Помогаем людям с легочными и сердечными заболеваниями снимать приступы удушья и облегчать общую симптоматику заболевания купить аппарат ивл для домашнего использования помогаем близким больных людей, потерявших способность самостоятельно передвигаться, проявить заботу.

 5. Официaльный caйт казино Cat Casino cat casino сайт это онлайн казино с библиотекой игр, которыми можно мгновенно наслаждаться практически через любой веб-браузер.

 6. To understand present dispatch, dog these tips:

  Look representing credible sources: http://mylifestyle.us/wp-content/pgs/how-to-remove-taboola-news-from-android-phone.html. It’s important to guard that the report source you are reading is worthy and unbiased. Some examples of virtuous sources subsume BBC, Reuters, and The Different York Times. Announce multiple sources to get a well-rounded sentiment of a precisely low-down event. This can support you return a more ended picture and avoid bias. Be in the know of the perspective the article is coming from, as even good telecast sources can have bias. Fact-check the low-down with another fountain-head if a news article seems too lurid or unbelievable. Many times be sure you are reading a fashionable article, as news can substitute quickly.

  Nearby following these tips, you can befit a more in the know rumour reader and more intelligent apprehend the everybody about you.

 7. To announce true to life dispatch, dog these tips:

  Look fitted credible sources: https://md-pace.com/wp-content/pages/what-is-the-zip-code-for-newport-news-va.html. It’s high-ranking to secure that the newscast outset you are reading is reliable and unbiased. Some examples of good sources include BBC, Reuters, and The Different York Times. Announce multiple sources to pick up a well-rounded sentiment of a particular info event. This can help you listen to a more complete display and dodge bias. Be in the know of the position the article is coming from, as constant reputable report sources can compel ought to bias. Fact-check the gen with another source if a scandal article seems too lurid or unbelievable. Forever pass inevitable you are reading a fashionable article, as tidings can change quickly.

  By following these tips, you can fit a more in the know dispatch reader and more intelligent know the everybody about you.

 8. Altogether! Finding info portals in the UK can be overwhelming, but there are many resources at to cure you espy the unexcelled identical for you. As I mentioned formerly, conducting an online search representing https://shellyshairandbeauty.co.uk/pag/reasons-behind-vinita-nair-s-departure-from-cbs.html “UK news websites” or “British information portals” is a pronounced starting point. Not no more than desire this give you a comprehensive tip of hearsay websites, but it will also afford you with a improved savvy comprehension or of the coeval hearsay landscape in the UK.
  Once you secure a liber veritatis of imminent story portals, it’s important to value each one to choose which upper-class suits your preferences. As an exempli gratia, BBC Intelligence is known for its objective reporting of information stories, while The Keeper is known for its in-depth opinion of bureaucratic and group issues. The Unconnected is known championing its investigative journalism, while The Times is known by reason of its affair and wealth coverage. By way of arrangement these differences, you can select the information portal that caters to your interests and provides you with the news you call for to read.
  Additionally, it’s significance considering local expos‚ portals because explicit regions within the UK. These portals lay down coverage of events and dirt stories that are applicable to the область, which can be especially helpful if you’re looking to charge of up with events in your close by community. In behalf of exemplar, shire dope portals in London include the Evening Pier and the Londonist, while Manchester Evening News and Liverpool Echo are popular in the North West.
  Blanket, there are many tidings portals available in the UK, and it’s high-level to do your experimentation to find the united that suits your needs. By means of evaluating the unconventional low-down portals based on their coverage, dash, and position statement standpoint, you can choose the a person that provides you with the most relevant and attractive low-down stories. Meet luck with your search, and I anticipation this information helps you come up with the perfect dope portal for you!

 9. Totally! Find information portals in the UK can be overwhelming, but there are scads resources available to cure you mark the unmatched one as you. As I mentioned before, conducting an online search with a view http://www.ampheon.co.uk/perl/pags/how-old-is-will-cain-from-fox-news.html “UK hot item websites” or “British news portals” is a vast starting point. Not no more than determination this hand out you a comprehensive shopping list of report websites, but it determination also lend you with a punter pact of the coeval hearsay scene in the UK.
  Once you obtain a file of potential rumour portals, it’s powerful to gauge each sole to choose which overwhelm suits your preferences. As an example, BBC News is known for its ambition reporting of intelligence stories, while The Guardian is known for its in-depth criticism of governmental and popular issues. The Unconnected is known representing its investigative journalism, while The Times is known in search its business and funds coverage. By way of arrangement these differences, you can choose the information portal that caters to your interests and provides you with the news you want to read.
  Additionally, it’s quality looking at close by news portals for fixed regions within the UK. These portals lay down coverage of events and good copy stories that are akin to the область, which can be especially helpful if you’re looking to safeguard up with events in your local community. In search instance, local news portals in London classify the Evening Standard and the Londonist, while Manchester Evening Hearsay and Liverpool Echo are popular in the North West.
  Blanket, there are numberless tidings portals readily obtainable in the UK, and it’s high-ranking to do your inspection to see the one that suits your needs. At near evaluating the contrasting news broadcast portals based on their coverage, luxury, and editorial perspective, you can decide the individual that provides you with the most relevant and interesting info stories. Good fortunes with your search, and I anticipation this information helps you reveal the perfect news broadcast portal suitable you!

 10. Скорозагружаемые здания: коммерческий результат в каждом блоке!
  В нынешней эпохе, где время – деньги, быстровозводимые здания стали настоящим спасением для коммерческой деятельности. Эти новаторские строения объединяют в себе устойчивость, финансовую экономию и ускоренную установку, что сделало их лучшим выбором для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Легковозводимые здания из металлоконструкций цена[/url]
  1. Срочное строительство: Часы – ключевой момент в бизнесе, и быстровозводимые здания позволяют существенно сократить время монтажа. Это преимущественно важно в условиях, когда важно быстро начать вести бизнес и начать зарабатывать.
  2. Экономичность: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, цена скоростроительных зданий часто бывает менее, по отношению к обычным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, моментальные сооружения – это превосходное решение для бизнес-мероприятий. Они сочетают в себе молниеносную установку, экономию средств и повышенную надежность, что сделало их отличным выбором для фирм, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и выручать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего следующего делового мероприятия!

 11. Запуск новой линии погрузки угля – один из последних шагов к выводу навалочных терминалов ОТЭКО в порту Тамань отэко тамань на проектную мощность в 72 млн тонн грузов в год.

 12. Подборка наиболее популярных федеральных законов и кодексов РФ с возможностью полнотекстового ознакомления и скачивания http://sbornik-zakonov.ru/ Общий хронологический указатель к Полному собранию законов.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here