Sun Group được phép đầu tư 2 dự án nghỉ dưỡng gần 9,300 tỷ tại Hòa Bình

UBND tỉnh Hòa Bình mới đây chấp thuận Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình (thuộc Sun Group) là nhà đầu tư thực hiện khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả và quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ.

Tổng vốn đầu tư dự tính cả hai dự án là 9,283 tỷ đồng.

Trong đó, dự án khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn có vốn đầu tư 2,627 tỷ đồng gồm vốn góp của nhà đầu tư là 394.2 tỷ đồng (chiếm khoảng 15% tổng vốn đầu tư), còn lại là vốn vay. Cơ cấu sử dụng vốn gồm chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 2,076.7 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 156.5 tỷ đồng và các chi phí khác.

Tiến độ thực hiện dự án Hồ Khả là 5 năm, từ nay đến hết quý 4/2022, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; từ quý 1/2023 đến quý 4/2025 đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án; quý 1/2026 hoàn thành đầu tư, đưa dự án đi vào hoạt động.

Thời hạn hoạt động của dự án, đối với đất ở sử dụng lâu dài, đất thương mại, dịch vụ sử dụng trong thời hạn 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư trong thời gian 3 tháng (kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận nhà đầu tư – ngày 18/08/2022) sẽ nộp tối thiểu 1/3 giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được tạm tính theo Quyết định chủ trương đầu tư, phần còn lại sẽ được nộp theo tiến độ tại phương án đền bù giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để tiến hành giải phóng mặt khu đất thực hiện dự án đầu tư.

Tại thông báo mời gọi quan tâm đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình ngày 20/06 cho biết mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu hỗn hợp gồm nhiều chức năng như nhà ở chất lượng cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe cao cấp…

Quy mô dân số 4,600 người; diện tích sử dụng đất khoảng 85.22 ha (đã trừ 14,7 ha diện tích mặt nước và công trình thủy lợi Hồ Khả). Trong đó, diện tích đất ở là 42.79 ha với cơ cấu sản phẩm gồm nhà ở biệt thự đơn lập khoảng 110 – 200 căn, mật độ xây dựng tối đa dự kiến 25%, diện tích trung bình mỗi căn từ 600 – 750 m2, chiếm khoảng 35% tổng số lượng nhà ở trong dự án. Nhà ở biệt thự nghỉ dưỡng song lập, tứ lập (branded-villas) khoảng 100 – 120 căn với mật độ xây dựng tối đa dự kiến từ 30 – 35%, diện tích trung bình mỗi căn từ 450 – 500m2, chiếm 65% tổng số lượng nhà ở trong dự án.

Được biết vào tháng 5/2022, dự án Hồ Khả đã được UBND tỉnh Hòa bình phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với tổng diện tích đề nghị chuyển là 26.38 ha.

Đối với dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi có tổng vốn đầu tư 6,656 tỷ đồng gồm 998.46 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư, còn lại là vốn vay. Cơ cấu sử dụng vốn gồm chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 5,264.2 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 401.8 tỷ đồng và các chi phí khác.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm, từ quý 4/2022 đến quý 4/2025 hoàn thành đầu tư xây dựng dự án, từ quý 4/2025 đến quý 1/2026 đưa dự án đi vào khai thác vận hành.

Tại thông báo mời quan tâm dự án Cuối Hạ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cho biết mục tiêu thực hiện đầu tư là xây dựng khu hỗn hợp nhà ở sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí, cáp treo thương mại phục vụ hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng và kết hợp các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án có quy mô dân số khoảng 10,900 người, diện tích hơn 189 ha. Trong đó diện tích đất ở mới khoảng 84.9 ha với cơ cấu sản phẩm gồm nhà ở biệt thự (biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự tứ lập; biệt thự nghỉ dưỡng ven đồi, biệt thự ven hồ) gồm khoảng 1,200 căn có diện tích từ 350 – 750 m2, tầng cao 3 – 4 tầng, mật độ xây dựng 25 – 30%; chiếm 63.15% tổng số lượng nhà ở trong dự án. Nhà ở liền kề kết hợp thương mại khoảng 700 căn có diện tích từ 90 – 120 m2, tầng cao 4 – 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%; chiếm 36.85% tổng số lượng nhà ở trong dự án.

Hồi tháng 5/2022, UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ với tổng diện tích chuyển mục đích là 49.3 ha.

Đối với cả 2 dự án, UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư trong thời gian 3 tháng (kể từ ngày UBND tỉnh có văn bản chấp thuận nhà đầu tư – ngày 18/08/2022) sẽ nộp tối thiểu 1/3 giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  đã được tạm tính theo Quyết định chủ trương đầu tư, phần còn lại sẽ được nộp theo tiến độ tại phương án đền bù giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để tiến hành giải phóng mặt khu đất thực hiện dự án đầu tư.

Trong đợt thông báo giữa tháng 6, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cũng đã mời gọi nhà đầu tư quan tâm dự hiện dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình với diện tích 186.4 ha và quy mô dân số 10,000 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến 5,306.7 tỷ đồng (vốn chủ đầu tư không dưới 15%), mục đích sử dụng vốn gồm chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 4,133 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 382 tỷ đồng và các chi phí khác. Tiến độ thực hiện dự án 5 năm từ quý 2/2022 đến quý 1/2026 đưa vào hoạt động.

Mục tiêu đầu tư xây dựng khu hỗn hợp gồm nhiều chức năng như: nhà ở chất lượng cao, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, trung tâm dịch vụ, thương mại, đáp ứng nhu cầu sử dụng của du khách, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, bảo vệ và phát huy được các cảnh quan sinh thái tự nhiên trong khu vực; góp phần xây dựng xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn.

Mặc dù đã hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án này (vào ngày 20/7) nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức từ tỉnh Hòa Bình về chủ đầu tư nào sẽ thực hiện dự án.

Thu Minh

FILIFacebook Comments Box