Tắc cơ chế hỗ trợ làm nhà ở thương mại giá thấp vì vướng nhiều luật

Bộ Xây dựng cho biết đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp.Bộ Xây dựng cho rằng cơ chế làm nhà ở thương mại giá thấp bị vướng nhiều luật cần tháo gỡ. Ảnh: Lê Quân

Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM gửi Quốc hội về đề án phát triển nhà ở thương mại giá thấp (1 – 2 phòng ngủ) với mức giá khoảng 20 triệu đồng/m2 đối với các tỉnh và khoảng 23 – 25 triệu đồng/m2 đối với các đô thị loại 1, đô thị loại đặc biệt.

Bộ Xây dựng cho biết đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp. Trong đó, tập trung vào một số ưu đãi: về đất đai (được giảm tiền sử dụng đất, được chậm nộp tiền sử dụng đất); về thuế (giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp); về quy hoạch, bố trí quỹ đất; thủ tục đầu tư xây dựng; cơ chế huy động vốn… và gửi lấy ý kiến của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, ý kiến của Bộ Tư pháp cho rằng các chính sách ưu đãi đối với dự án nhà ở thương mại giá thấp chưa được quy định trong luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Thuế… Nghị quyết của Chính phủ không phải là hình thức văn bản quy phạm pháp luật sẽ khiến các địa phương gặp khó khăn khi thực hiện nếu được Chính phủ ban hành.

Để giải quyết, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Chính phủ xem xét theo hướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở có giá phù hợp với đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình để sửa đổi, bổ sung đồng bộ vào luật Nhà ở 2014, luật Đất đai và các luật khác có liên quan theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định thị trường bất động sản chưa thực sự được kiểm soát, chưa có chiến lược cụ thể, chưa gắn với chiến lược phát triển nhà ở một cách hài hòa, hợp lý. Dòng tiền đang chủ yếu hướng vào phân khúc bất động sản dành cho người giàu, trong khi phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp còn thiếu. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải có chiến lược chủ động phát triển thị trường bất động sản, dựa trên chiến lược phát triển KT-XH của đất nước, của các vùng, các địa phương gắn với phát triển thị trường nhà ở hài hòa, hợp lý, mức giá phù hợp với các đối tượng khác nhau, trong đó rất coi trọng phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, các đối tượng yếu thế.

Lê Quân

Thanh niênFacebook Comments Box

22 COMMENTS

  1. ibuprofen, benazepril cialis online For example, many physicians believe that women 35 or older should consult with a Reproductive Endocrinologist once they have unsuccessfully attempted conception for six months

  2. bob dole viagra commercial Since the start of the trials in August 2003, among approximately 4 500 patients randomized, two patients have experienced acute liver failure resulting in deaths without prior cancer recurrence, one while on the SOFT trial, and the other on the TEXT trial

  3. Normotim, packed with the efficacy of lithium ascorbate, has proven to be an invaluable ally for countless individuals striving to quit drinking and smoking, normotim effect by reducing stress, stabilizing mood, and supporting overall brain health, Normotim is truly a gift for those on the path to recovery and wellness.

  4. Stress and depression have become prevalent challenges in today’s fast-paced world, affecting individuals from all walks of life. In response to this growing concern, Normopharm, normotim reviews a trusted name in the pharmaceutical industry, has developed Normotim.

  5. All clinical studies reporting about effects on male or female sexual function in relation to a cardiovascular agent were included prix levitra pas cher The median plasma concentrations of tamoxifen, 4 hydroxytamoxifen and endoxifen were 62 ng mL, 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here