Tái định cư sân bay Long Thành: Vì sao phát sinh hơn 2.000 lô đất?

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đã được phê duyệt, tổng số lô tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (H.Long Thành, Đồng Nai) là 5.002 lô, tuy nhiên hiện nay địa phương đang điều chỉnh tăng lên 7.035 lô.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch – Đầu tư giải trình về việc vì sao khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn thuộc dự án sân bay quốc tế Long Thành lại điều chỉnh tăng hơn 2.000 lô đất.

Tái định cư sân bay Long Thành: Vì sao phát sinh hơn 2.000 lô đất? - ảnh 1

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. LÊ LÂM

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đã được Thủ tướng phê duyệt (Quyết định 1487 ngày 6.11.2018), tổng số lô đất tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là 5.002 lô (bao gồm 416 lô chính và 876 lô phụ); khu tái định cư Bình Sơn là 1.550 lô.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có 391 hộ chính trước đây có nguyện vọng vào khu tái định cư Bình Sơn thì nay lại đổi ý, muốn vào khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Đồng thời, các hộ dân nằm trong dự án 2 tuyến đường kết nối sân bay (T1 và T2) cũng được bố trí vào khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Do đó, năm 2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã duyệt điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, tăng thêm 1.466 lô đất (nâng tổng số lên 6.448 lô tại khu tái định cư này).

Sau đó, trong quá trình kiểm đếm để bồi thường cho người dân vùng dự án sân bay Long Thành, lại phát sinh thêm nhiều trường hợp hộ phụ phải bố trí tái định cư.
Người dân xây dựng nhà trong khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. LÊ LÂM

Cụ thể, số hộ dân bố trí tái định cư tăng lên thành 7.035 hộ, gồm 4.610 hộ chính và 2.425 hộ phụ. Trong đó, tại dự án sân bay Long Thành là 4.510 hộ chính, 2.225 hộ phụ; tại 2 tuyến đường T1, T2 là 100 hộ chính, 200 hộ phụ.

Lý do số lô đất tăng hơn 2.000 lô là “do phải điều chỉnh quy hoạch tăng thêm số lô hộ phụ và giảm số lô hộ chính mới đáp ứng nhu cầu tái định cư cho dự án sân bay Long Thành và 2 tuyến đường kết nối T1, T2”, báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai giải thích.

Lê Lâm

Thanh niênFacebook Comments Box