Thái Nguyên mời gọi đầu tư 3 dự án tại TP Sông Công

Ngày 31/08/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên thông báo mời quan tâm 3 dự án tại TP. Sông Công gồm Khu đô thị số 1 (đường Lê Hồng Phong), Khu đô thị Bá Xuyên và Khu đô thị số 1A tại xã Bá Xuyên.

Dự án Khu đô thị số 1 tọa lạc tại xã Bá Xuyên và phường Bách Quang thuộc thành phố Sông Công. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án hơn 12 ha, với gần 6 ha là đất ở; hơn 1 ha là đất cây xanh; TDTT; gần 0.7 ha là đất công cộng; hơn 0.1 ha là đất hạ tầng kỹ thuật, kè đá; và hơn 4 ha là đất giao thông.

Chi phí thực hiện dự án Khu đô thị số 1 dự kiến hơn 383 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m1) là gần 300 tỷ đồng; còn chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2) là hơn 83 tỷ đồng còn lại. Tiến độ dự án dự kiến kéo dài từ năm 2022 đến hết năm 2024.
Một đoạn đường Lê Hồng Phong, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Còn với dự án Khu đô thị Bá Xuyên, dự án có quy mô hơn 14 ha, với 5.5 ha là đất ở mới; hơn 1 ha là đất cây xanh; hơn 0.8 ha đất công cộng; hơn 0.6 ha đất hạ tầng kỹ thuật; và gần 6 ha hạ tầng.

Khu đô thị Bá Xuyên dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m1) là gần 261 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2) là hơn 89 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến kéo dài từ năm 2022 đến quý 3/2024.
Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan Khu đô thị Bá Xuyên

Cuối cùng là dự án Khu đô thị số 1A, dự án có quy mô diện tích đất gần 31 ha, với gần 13 ha là đất ở đô thị – nông thôn; hơn 3 ha là đất cây xanh, TDTT; hơn 1 ha là đất công trình công cộng; và hơn 13 ha là đất giao thông đô thị.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị số 1A gần 834 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m1) gần 635 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2) hơn 199 tỷ đồng. Dự án này là có thời gian thực hiện dự kiến cao nhất khi kéo đài từ năm 2022 đến hết năm 2026.
Xã Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên

Hà Lễ

FILIFacebook Comments Box