Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, 2021 – 2025 (Hội đồng).Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Ảnh: Lê Quân

Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phó chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà. Bộ TN-MT là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Thành viên Hội đồng gồm: lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ TN-MT, đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học…

Theo quyết định, hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7.5.2019 của Chính phủ. Trong đó, Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận công khai, biểu quyết theo đa số để thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch.

Nhiệm vụ lập quy hoạch đủ điều kiện trình phê duyệt khi có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, 2021 – 2025.

Lê Quân

Thanh niênFacebook Comments Box

24 COMMENTS

  1. Поиск банного заведения можно осуществлять, выбрав нужный район или станцию метрополитена Сауна в Новосибирске сауны и бани Новосибирска являются прекрасным местом отдыха семьей.

  2. finpecia 1 mg for sale In GUARD, 436 in which Ca channel blockers and diuretics were compared as a drug to be combined with an RA system inhibitor for the treatment of diabetic nephropathy, combination therapy with a diuretic was more effective for controlling proteinuria, but combination therapy with a Ca channel blocker was more effective for maintaining the estimated glomerular filtration rate

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here