Thừa Thiên Huế huy động trên 63.000 tỷ đồng xây mới 8,56 triệu m2 sàn

Đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân 26,5m2 sàn/người, do đó, tỉnh cần 63.158 tỷ đồng để xây dựng mới hơn 8,56 triệu m2 sàn…Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh này phê duyệt tại Quyết định số 2814/QĐ-UBND, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân tại địa phương đạt 26,5m2 sàn/người.

Để đạt mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân khu vực đô thị đạt 29m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 24m2 sàn/người, trong 05 năm tới, Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng mới trên 8,56 triệu m2 sàn, đưa chất lượng nhà ở kiên cố đạt 98,5 %.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh dự kiến là 63.158 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội khoảng 2.670 tỷ đồng; nhà ở công vụ khoảng 19,5 tỷ đồng; nhà ở để phục vụ tái định cư khoảng 883,5 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn cho phát triển nhà ở thương mại khoảng 26.525  tỷ đồng, và khoảng 33.059 tỷ đồng cho phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Đến năm 2030, phấn đấu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 30m2 sàn/người, tại đô thị đạt 31m2 sàn/người, tại nông thôn đạt 29m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 12m2 sàn/người.  

Diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm gần 8,54 triệu m2 sàn để đạt mức nhà ở kiên cố khoảng 99%.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 64.775 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội 3.243 tỷ đồng; nhà ở công vụ 6,79 tỷ đồng; nhà ở để phục vụ tái định cư khoảng 870 tỷ đồng; nhà ở thương mại 39.257 tỷ đồng; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 21.397 tỷ đồng.

Với quy định mới, Thừa Thiên Huế mong muốn đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, nâng cao chất lượng, điều kiện sống của các tầng lớp dân cư; tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh sẽ chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; đưa ra các giải pháp về kiến trúc quy hoạch; Giải pháp về công nghệ; về vốn, tài chính, tín dụng, thuế; chính sách đất đai; đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền và vận động…

Mộc Minh

VnEconomyFacebook Comments Box

9 COMMENTS

  1. This page provides useful information for those who [url=https://tribuneonlineng.com/maximize-your-woodworking-potential-with-a-top-quality-cnc-router-2/]cnc router[/url] are engaged in woodworking and wish to maximize their potential.

  2. Woodworking has been a staple craft for centuries [url=https://techstory.in/technology-advancements-in-wood-laser-cutting-machines/]https://techstory.in/technology-advancements-in-wood-laser-cutting-machines/[/url] but the introduction of modern technology has brought about new advancements in the field.

  3. Thinking about trying [url=https://disposable-vapes.site/]disposable vapes[/url]? Our vast array of flavors and nicotine strengths is designed to meet your unique needs. Place your order today for prompt delivery and exceptional customer service.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here