Tổng kiểm tra, đánh giá chất lượng chung cư cũ Hà Nội

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.Khu chung cư cũ Thành Công ở Q.Ba Đình (Hà Nội) được đề xuất tái thiết trong giai đoạn 2021 – 2025. ẢNH: LÊ QUÂN

Theo thống kê của TP.Hà Nội, đến năm 2020, TP có khoảng 1.579 chung cư cũ; 401 chung cư được kiểm định, trong đó 8 nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D (đã xây dựng lại được 2 nhà là C1 Thành Công và D6 Giảng Võ).

TP.Hà Nội dự kiến bố trí vốn ngân sách khoảng 500 tỉ đồng trong giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ. Đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định, sẽ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án đầu tư ngay trong giai đoạn 2021 – 2025.

Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ quy định 3 hình thức: các chủ sở hữu thống nhất lựa chọn; đấu thầu lựa chọn; và nhà nước thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách. Đồng thời, thực hiện các chính sách về ưu đãi đầu tư (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất; áp dụng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp; lệ phí trước bạ đối với diện tích nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân…).

Trong giai đoạn 2021 – 2025, 3 khu chung cư cũ được đề xuất cải tạo là Giảng Võ, Thành Công và Ngọc Khánh, đều là những nơi có nhà nguy hiểm cấp độ D (nguy hiểm đặc biệt, có nguy cơ sập đổ, phải di dời khẩn cấp các hộ dân).

Lê Quân

Thanh niênFacebook Comments Box

45 COMMENTS

  1. In seaside Rakhine State, however, Muslims are far more plentiful what is viagra for women We feel that exposure to telemedicine will make it clear that this should remain a vital part of American healthcare in the future and, if possible, we intend to make this a key adjunct to our practice for the foreseeable future

  2. Fausto gkDsKCPFJGcCT 6 4 2022 viagra supplements Study design, purpose, and length A 2 2 2 factorial double blinded RCT was used to assess the effect of dietary sodium intake in combination with a diuretic and fluid regimen on risk of mortality

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here