Xác định quỹ đất 20% làm nhà thương mại trong dự án NƠXH

Theo Bộ Xây dựng, phần diện tích đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được xác định bằng 20% tổng diện tích đất ở (đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) trong bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Xác định quỹ đất 20% làm nhà thương mại trong dự án NƠXH

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam hướng dẫn về việc xác định quỹ đất 20% đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Theo Bộ Xây dựng, quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49 ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100 năm 2015 về phát triển và quản lý NƠXH (sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 100-PV) thì chủ đầu tư dự án NƠXH được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án NƠXH (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua NƠXH và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành NƠXH sau khi đầu tư.


Bộ Xây dựng cho biết, phần diện tích đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng NƠXH được xác định bằng 20% tổng diện tích đất ở (đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) trong bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 8 và 9 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 thì Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hoá nội dung quy hoạch chung.

Quy hoạch chi tiết là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hoá nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung”.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 19 và khoản 3 Điều 20 Nghị định số 37 năm 2010 Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị về nội dung đồ án quy hoạch phân khu có quy định: “Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: a) Xác định các khu chức năng trong khu vực quy hoạch; b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình đối với từng ô phố; khoảng lùi công trình đối với các trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có)”; về nội dung đồ án quy hoạch chi tiết có quy định: “Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có)”.

Theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 thì Đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết. Đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng.

Trong khi, theo quy định tại mục 1.4.10 QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01 ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng thì lô đất bao gồm một hoặc nhiều thửa đất liền kề có chức năng sử dụng đất giống nhau được giới hạn bởi các tuyến đường giao thông, các đường ranh giới tự nhiên hoặc nhân tạo khác.

Căn cứ các quy định nêu trên, chức năng sử dụng đất đối với từng lô đất (gồm một hoặc nhiều thửa đất liền kề có chức năng sử dụng giống nhau) được xác định ở quy hoạch chi tiết đô thị, chưa xác định cụ thể tại quy hoạch phân khu đô thị.

Như vậy, đối chiếu các quy định nêu trên với trường hợp ô đất 02-NƠXH (diện tích 5,13ha) được nêu trong văn bản số 1396 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam thì phần diện tích đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng NƠXH được xác định bằng 20% tổng diện tích đất ở (đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) trong bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Lựa chọn nhà đầu tư dự án NƠXH phải chờ Thông tư hướng dẫn

Về việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH, Bộ Xây dựng cho biết, tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 49/2021 của Chính phủ có quy định: “Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu”.


Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH và Nghị định số 49/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100, trong đó có các quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH. Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) thì một trong các điều kiện mà dự án đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư phải đáp ứng là phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 25/2020 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021 của Chính phủ) có quy định: “Đối với dự án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định này, căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các nội dung khác (nếu có), bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, trong đó bao gồm nội dung”.

Căn cứ các quy định nêu trên, hiện nay Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH và Nghị định số 49/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100, trong đó có các quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH.

“Theo đó, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư này”, Bộ Xây dựng nêu rõ.

Ninh Phan

Tiền phongFacebook Comments Box

20 COMMENTS

  1. Discover the premium taste sensation that is [url=https://lyft.bio/]lyft1[/url]! Experience the diversity of our carefully curated flavors!

  2. html buspirone 5mg for anxiety The companies said some of the reporting was erroneous, sothey want to reveal, for example, how many of their users areencompassed in surveillance demands and the total number ofcompulsory requests under specific laws online cialis

  3. Поставка майнеров из Китая и Гонконга http://shop-asic.ru/ – устройство снабжено чипами собственной разработкой Bitmain, гарантирующие высокие показатели хэшрейта и низкое энергопотребления.

  4. Автосервис Сузуки в Москве обслуживает любые модели, ремонт Сузуки производит в срок, Автосервис Сузуки, если требуется сервис Сузуки для вашей машины, то обращайтесь.

  5. cheapest cialis online As luteinizing hormone LH shares a receptor with human chorionic gonadotropin, the hormone that stimulates uterine growth during early pregnancy, it is hypothesized that peri menopausal increases in LH would stimulate fibroid growth

  6. Быстромонтируемые здания – это новейшие строения, которые различаются повышенной быстротой установки и гибкостью. Они представляют собой сооружения, образующиеся из эскизно произведенных составляющих или компонентов, которые имеют возможность быть быстро собраны в участке строительства.
    [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Строительство быстровозводимых зданий из металлоконструкций под ключ[/url] владеют податливостью и адаптируемостью, что позволяет легко менять а также трансформировать их в соответствии с потребностями клиента. Это экономически эффективное а также экологически долговечное решение, которое в крайние лета приобрело широкое распространение.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here