Xây hơn 1 triệu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, Bộ Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp

Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu đến năm 2030 trên địa bàn cả nước hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Để đạt mục tiêu này, Bộ Xây dựng kiến nghị hàng loạt giải pháp.

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng hơn 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong giai đoạn 2021-2030.

Bộ Xây dựng cho biết, số liệu tổng hợp về nhà ở từ hơn 40 địa phương ghi nhận nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 khoảng 2,6 triệu căn hộ, trong đó từ năm 2021-2025 khoảng 1,3 triệu căn hộ, và 5 năm tiếp theo 2025-2030 khoảng 1,3 triệu căn hộ.

Đề án vừa được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng đặt mục tiêu từ năm 2021-2025 sẽ hoàn thành 700.000 căn nhà ở xã hội, đáp ứng khoảng 54% nhu cầu; từ năm 2025-2030 sẽ hoàn thành 1,1 triệu căn nhà ở xã hội, đáp ứng khoảng 85% nhu cầu nhà ở của công nhân, người thu nhập thấp sống ở các đô thị.

Cũng theo Bộ Xây dựng, việc phát triển nhà ở xã hội những năm tới sẽ tập trung tại các đô thị lớn, các trung tâm công nghiệp trên cả nước.

Cụ thể, đề án đặt mục tiêu từ nay tới năm 2030 Hà Nội sẽ xây thêm 136.000 căn hộ, TP.HCM xây 130.000 căn hộ, Hải Phòng xây 45.355 căn hộ, Đà Nẵng xây 19.60 căn hộ, Cần Thơ xây 12.715 căn hộ.

Và để xây thêm khoảng 1,8 triệu căn nhà ở xã hội trong những năm tới, Bộ Xây dựng đề xuất với Thủ tướng nghiên cứu sửa đổi Luật nhà ở, Luật đất đai, Luật đấu thầu, Luật thuế…, trong đó tập trung sửa đổi các cơ chế chính sách cho nhóm người thu nhập thấp, quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thụ hưởng chính sách.

Cùng đó, cần lập quy hoạch, dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, tạo thuận lợi trong chọn chủ đầu tư dự án, hoàn thiện các cơ chế ưu đãi của Nhà nước. Đồng thời, tách riêng chính sách nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang khi sửa Luật nhà ở để có cơ chế khuyến khích phát triển.

Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phải công khai, giới thiệu quỹ đất xây nhà ở xã hội để các doanh nghiệp tiếp cận, nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập, quy mô lớn tại các vị trí phù hợp, thuận tiện ở các đô thị Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Nghiên cứu, đơn giản hóa thủ tục lập, phê duyệt, cấp phép dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để khuyến khích doanh nghiệp tham gia.

Về nguồn vốn thực hiện đề án, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030.

Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng quyết định phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu của Ngân hàng Chính sách xã hội để huy động vốn cho cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Ngọc Mai

Tiền phongFacebook Comments Box