LATEST ARTICLES

Bình Thuận: Dự kiến thu hồi 1,500 ha đất để làm 50 dự án trong năm 2023 Sở Tài nguyên & Môi trường...
Sau gần 10 năm thi công, hiện tại hạng mục kết cấu và kiến trúc nhà ga ngầm Nhà hát Thành phố...
Giảm quy hoạch khu kinh tế Nam Phú Yên còn hơn 20.7 ngàn ha Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng...
Không đẩy hết rủi ro cho doanh nghiệp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thu hẹp các trường hợp cho thuê đất...